Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลดการใช้กระดาษส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า และน้ำประปา ของผู้พักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯ , 05/02/2564

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคจะลดการใช้กระดาษส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า และน้ำประปาของผู้ที่พักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยฯ แบบกระดาษ ที่ส่งให้กับผู้ใ..


ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว , 28/01/2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะหยุดจ่ายน้ำประปา เพื่อเปลี่ยนประตูน้ำของประปาผลิตชุดที่ 3 และ 4 ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00-04.00 น. ซึ่งจะท..


ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 , 20/01/2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ซึ่งจะทำให้ส่วนงานต่..


ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง ผลการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก , 26/11/2563

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.2547 ลงวั..


ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการจับฉลากการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก , 05/11/2563

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.2547 ลงว..


ประกาศ! ยกเลิกดับไฟฟ้า , 20/10/2563

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยกเลิกดับกระแสไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00–17.00 น. จึงขออภัย..


ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง การจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก , 08/10/2563

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.25..


ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว (ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ) วันที่ 18 ตุลาคม 2563 , 07/10/2563

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. จึงขอ..


ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 25 ตุลาคม 2563 , 07/10/2563

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00–17.00 น. จึงขอ..


คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :