Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
16/11/2564มหาวิทยาลัยฯ มีแผนดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย และการไฟฟ้าจะดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา Gas Insulated Switchgear ของสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ตามรายละเอียดในประกาศดับไฟ จึงขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 


ไฟล์แนบ : 20211116_PM211164new1172.jpg