Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวกิจกรรม

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา
29/02/2567รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายณัฐวิทย์ ครูบา ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


ภาพประกอบข่าว :