Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิก(สาขาการออกแบบผังเมือง)
29/05/2567         ด้วยกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิก(สาขาการออกแบบผังเมือง) ตำแหน่งเลขที่ EP010496 อัตราเงินเดือน 22,910 บาท สังกัด งานออกแบบและก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
         ทั้งนี้ จะดำเนินการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 29052567_สถาปนิก.pdf
ใบสมัคร : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย