ขั้นตอนการจองพื้นที่ส่วนกลาง

  1. ตรวจสอบวันว่าง เมนูตารางการใช้งาน
  2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ Cmu IT Account
  3. เลือกสถานที่ กรอกข้อมูล พร้อมแนบหนังสือขอใช้พื้นที่ส่วนกลาง ในระบบ (เอกสารต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ คณะ/หน่วยงาน ก่อนทุกครั้ง)
  4. รอการอนุมัติจากผู้บริหาร และปรับสถานะในระบบ
  5. เมื่อจองสำเร็จข้อมูลจะปรากฎในตาราง (แถบสีเขียว)

ตารางการใช้งานที่ได้รับการอนุมัติ
# กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน วันที่
1 งานเลี้ยงต้อนรับ ลานสังคีต คณะสังคมศาสตร์ 24/02/2567
2 กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ศาลาธรรม คณะศึกษาศาสตร์ 11/02/2567
3 กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ลานสังคีต คณะศึกษาศาสตร์ 09/02/2567-12/02/2567
4 กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ศาลาอ่างแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ 09/02/2567-12/02/2567
5 คอนเสิร์ต นกเฟสติวัล ครั้งที่ 4 ลานสังคีต คณะการสื่อสารมวลชน 02/02/2567-05/02/2567
6 รับน้องขันโตก ศาลาอ่างแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 07/12/2566-10/12/2566
7 cmu marathon 2023 ศาลาอ่างแก้ว คณะเกษตรศาสตร์ 20/11/2566-28/11/2566
8 cmu marathon 2023 ลานสัก คณะเกษตรศาสตร์ 20/11/2566-28/11/2566
9 เตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ประจําปีการศึกษา 2566 สันเขื่อนอ่างแก้ว คณะเทคนิคการแพทย์ 08/11/2566-11/11/2566
10 โครงการร้องเพลงให้เพื่อนฟัง ตอน จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ ลานสัก ชมรมขับร้องและประสานเสียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29/09/2566-30/09/2566
ปฏิทินการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง