ขั้นตอนการจองพื้นที่ส่วนกลาง

  1. ตรวจสอบวันว่าง เมนูตารางการใช้งาน
  2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ Cmu IT Account
  3. เลือกสถานที่ กรอกข้อมูล พร้อมแนบหนังสือขอใช้พื้นที่ส่วนกลาง ในระบบ (เอกสารต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ คณะ/หน่วยงาน ก่อนทุกครั้ง)
  4. รอการอนุมัติจากผู้บริหาร และปรับสถานะในระบบ
  5. เมื่อจองสำเร็จข้อมูลจะปรากฎในตาราง (แถบสีเขียว)

ตารางการใช้งานที่ได้รับการอนุมัติ
# กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน วันที่
1 พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงานที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2567 ศาลาธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย 20/09/2567
2 ผ้าป่า ศาลาธรรม สมาคมนักศึกษาเก่า มช. 13/06/2567-15/06/2567
3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย อ่างแก้วเกมส์2024 (กีฬาจักรยาน) ศาลาอ่างแก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย 05/06/2567-08/06/2567
4 งานดำหัว ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25/04/2567-26/04/2567
5 งานดำหัว ลานสัก สำนักงานมหาวิทยาลัย 24/04/2567-26/04/2567
6 ทำบุญ ศาลาธรรม ชมรมรัตตัญญู 17/04/2567-19/04/2567
7 AUN AYCF Thailand บูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 4 ศาลาธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา 08/04/2567-10/04/2567
8 โครงการส่งเสริม สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (Songkran Festival) ข่วงวัฒนธรรม วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ 08/04/2567-09/04/2567
9 ค่ายเยาวชนดาราศาสตร์ สวนปาล์ม คณะวิทยาศาสตร์ 07/04/2567
10 กิจกรรม AUN - AYCF Thailand บูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 4 ศาลาธรรม สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา 05/04/2567-07/04/2567
ปฏิทินการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง