ขั้นตอนการจองพื้นที่ส่วนกลาง

  1. ตรวจสอบวันว่าง เมนูตารางการใช้งาน
  2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ Cmu IT Account
  3. เลือกสถานที่ กรอกข้อมูล พร้อมแนบหนังสือขอใช้พื้นที่ส่วนกลาง ในระบบ (เอกสารต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ คณะ/หน่วยงาน ก่อนทุกครั้ง)
  4. รอการอนุมัติจากผู้บริหาร และปรับสถานะในระบบ
  5. เมื่อจองสำเร็จข้อมูลจะปรากฎในตาราง (แถบสีเขียว)

ตารางการใช้งานที่ได้รับการอนุมัติ
# กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน วันที่
1 ตะวันรอน ละครนอก ศาลาธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 03/03/2567
2 ตะวันรอน ละครนอก ศาลาอ่างแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 03/03/2567
3 ตะวันรอน ละครนอก ลานสังคีต คณะอุตสาหกรรมเกษตร 03/03/2567
4 ตะวันรอน ละครนอก ลานสัก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 01/03/2567-03/03/2567
5 งานเลี้ยงต้อนรับ ลานสังคีต คณะสังคมศาสตร์ 24/02/2567
6 โครงการสานสัมพันธ์ชมรมดนตรีสากลคณะรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์เเละคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ลานสังคีต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 21/02/2567-22/02/2567
7 กิจกรรมโครงการแสดงศักยภาพดนตรีสากล CMU Band (BUFF RocK) ประจำปีการศึกษา 2566 ลานสังคีต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 18/02/2567-20/02/2567
8 แพทยศาสตร์การดนตรี ครั้งที่ 6 ศาลาอ่างแก้ว คณะแพทยศาสตร์ 16/02/2567-18/02/2567
9 กิจกรรมมนต์รักรัฐศาสตร์ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 15/02/2567-18/02/2567
10 โครงการอีสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ลานสังคีต คณะมนุษยศาสตร์ 14/02/2567-17/02/2567
ปฏิทินการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง