ศาลาอ่างแก้ว

ศาลาธรรม

ศาลาธรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรงไทย ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตัวอาคารประกอบด้วยห้องโถงกว้าง12 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2507 ต่อมาได้มีการต่อเติมตัวอาคารด้านหลังและทำซุ้มเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

ลานสังคีต

ลานกว้างกลางแจ้งสำหรับจัดกิจกรรมสันทนาการ

ลานสัก

ไร่ฟอร์ด

สันเขื่อนอ่างแก้ว

อ่างเก็บน้ำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งอ่างแก้วนอกจากจะใช้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยแล้วยังเป็นสถาที่สวยงามและที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยเช่นกัน

สวนปาล์ม

สวนปาล์ม มช. มีทางเข้าอยู่สี่ทางด้วยกันคือหนึ่งทางด้านหลังหอสองหญิง สองด้านข้างของหอสองหญิงที่ตรงข้ามกับสนามเทนนิส เป็นจุดซึ่งเป็นทางเข้าหลัก สามทางด้านคณะวิทยาศาสตร์ และสี่ตรงกับอาคารกิจกรรมนักศึกษา ในสวนมีการตกแต่งให้ดูร่มรื่น เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่น ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมต่างๆ

ข่วงวัฒนธรรม

สำหรับดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านการเรียน-การสอน และกิจกรรมของนักศึกษา-บุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2