สวนปาล์ม
ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 การแสดงละคร สวนปาล์ม 05/03/2566-14/03/2566 16:30-21:00 นักศึกษา วิชากำกับ คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
2 workshop สวนปาล์ม 27/07/2565 17:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
3 workshop สวนปาล์ม 29/06/2565 17:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
4 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในหอพัก สวนปาล์ม 10/06/2565 09:00-15:00 สำนักงานหอพักนักศึกษา อนุมัติ