ลานสัก
ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 สานสัมพันธ์กีฬารับน้องใหม่บ้านบานเย็น ประจำปีการศึกษา 2567 ลานสัก 13/07/2567-14/07/2567 15:00-19:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
2 รับขวัญนักศึกษาใหม่ (พาแลงแรกพบ) ลานสัก 21/06/2567-23/05/2567 06:00-22:00 ชมรมนักศึกษาอีสาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 Pol sci Freshy camp 2024 ลานสัก 13/06/2567-14/06/2567 08:00-18:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
4 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่เส้นทางสีขาวสู่บ้านสีแสดม่วงสีม่วง ลานสัก 11/06/2567 07:00-17:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติ
5 กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟประจำปี 2567 ลานสัก 01/06/2567-02/06/2567 08:00-16:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
6 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่เส้นทางสีขาวสู่บ้านสีแสดม่วงสีม่วง ลานสัก 11/05/2567 07:00-17:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 งานดำหัว ลานสัก 24/04/2567-26/04/2567 08:00-19:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
8 ตะวันรอน ละครนอก ลานสัก 01/03/2567-03/03/2567 06:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
9 งานสภากาแฟ ลานสัก 27/02/2567-28/02/2567 05:00-12:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
10 กีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ ลานสัก 25/02/2567 08:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
11 การแสดงขับร้องของผู้สูงวัย ลานสัก 12/02/2567 12:00-20:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
12 cmu chinese new year 2024 ลานสัก 01/02/2567-02/02/2567 16:00-20:30 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ อนุมัติ
13 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ลานสัก 27/01/2567-28/01/2567 08:00-22:00 สมาคมศิษย์เก่า อนุมัติ
14 กึ๊ดเติงหาอุ้ยและลูกหลานรัก ลานสัก 27/12/2566 12:00-16:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
15 โครงการ“สานสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 (Econ X AccBA)” ลานสัก 24/12/2566 07:00-17:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
16 จัดกิจกรรม Inter-Traditional Sport event ลานสัก 09/12/2566-10/12/2566 09:00-17:00 บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ
17 สานสัมพันธ์แอคบานิติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ลานสัก 06/12/2566 10:00-16:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
18 กิจกรรมแข่งขัน “ลาบเฮานี้ มีดีขนาด” ลานสัก 30/11/2566-03/12/2566 09:00-17:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
19 งานต้อนรับ ลานสัก 29/11/2566 08:00-22:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
20 cmu marathon 2023 ลานสัก 20/11/2566-28/11/2566 02:00-22:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
21 พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ลานสัก 16/11/2566 08:00-17:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
22 เตรียมสถานที่พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ลานสัก 13/11/2566-15/11/2566 08:00-17:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
23 โครงการค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ฯ รักประชาธิปไตย ครั้งที่ 14 ลานสัก 10/11/2566 08:00-20:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
24 โครงการร้องเพลงให้เพื่อนฟัง ตอน จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ ลานสัก 29/09/2566-30/09/2566 13:00-20:00 ชมรมขับร้องและประสานเสียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
25 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ STAT ปีการศึกษา 2566 ลานสัก 09/09/2566 09:00-15:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
26 สานสัมพันธ์น้องใหม่อีค่อน ลานสัก 16/07/2566 10:00-21:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
27 รับน้องสวนสนุก ลานสัก 08/07/2566 08:30-18:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
28 รับน้องสวนสนุก ลานสัก 07/07/2566 12:00-18:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
29 สักการะพระบิดาประจำปีการศึกษา 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ ลานสัก 01/07/2566 06:00-13:00 คณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
30 Democrazen ครั้งที่ 2 by Pol-Sci CMU ลานสัก 24/06/2566 08:00-20:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
31 ค่ายรับเพื่อนใหม่ Pol-Sci Freshy Camp ลานสัก 18/06/2566 00:00-23:59 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
32 Pol-Sci Freshy Camp ลานสัก 16/06/2566 09:00-16:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
33 Singhakao First mate ลานสัก 07/06/2566-08/06/2566 08:00-16:30 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
34 กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ลานสัก 02/06/2566-03/06/2566 08:00-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
35 สานสัมพันธ์พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2565 ลานสัก 06/03/2566 10:00-15:00 ชมรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
36 เพื่อถ่ายทำรายการ ภายใต้กระบวนวิชา 851448 ลานสัก 05/03/2566 09:00-17:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
37 ละครลาว ละครรำ ลานสัก 17/02/2566-20/02/2566 00:00-00:00 ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย อนุมัติ
38 ละครประจำปี "เพลงลาว เพลงรำ" ประจำปีการศึกษา 2565 ลานสัก 16/02/2566-20/02/2566 00:00-00:00 ฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย อนุมัติ
39 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๗ ลานสัก 09/02/2566-13/02/2566 00:00-23:59 ชมรมพุทธศิลปและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
40 กีฬาฮาเฮ ลานสัก 03/02/2566 12:30-16:00 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
41 งานวันเด็ก ลานสัก 11/01/2566 13:00-16:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
42 เชื่อมสัมพันธ์สามัคคี ลานสัก 23/12/2565 08:00-13:00 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติ
43 แรกพบ แลกรัก ลานสัก 17/12/2565 08:00-13:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
44 งานขันโตก ลานสัก 15/12/2565 18:00-21:00 วมว.-มช โรงเรียนสาธิต มช. อนุมัติ
45 cmu marathon ลานสัก 07/11/2565-14/11/2565 00:00-00:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
46 ค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์รักประชาธิปไตยครั้งที่ 13 ลานสัก 08/10/2565 09:00-17:00 รัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
47 ค่าย Dramocrazen at แม่อายวิทยาคม ลานสัก 16/07/2565 11:00-17:30 คณะรัฐศาสตร์ฯ อนุมัติ
48 กิจกรรมขันโตกเศรษฐศาสตร์ต้อนรับน้องใหม่ ลานสัก 08/07/2565-09/07/2565 09:00-22:00 เศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
49 กิจกรรมแรกพบรับของ (ครั้งที่ 2) ลานสัก 03/07/2565 07:00-13:00 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
50 สันทนาการ รับน้องสวนผัก ลานสัก 02/07/2565 08:30-16:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
51 เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นดอย ลานสัก 04/12/2563 08:00-18:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
52 โครงการค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ ลานสัก 10/10/2563 12:00-14:30 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ