ลานสังคีต
ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 ตะวันรอน ละครนอก ลานสังคีต 03/03/2567 06:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
2 งานเลี้ยงต้อนรับ ลานสังคีต 24/02/2567 13:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
3 โครงการสานสัมพันธ์ชมรมดนตรีสากลคณะรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์เเละคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ลานสังคีต 21/02/2567-22/02/2567 02:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
4 กิจกรรมโครงการแสดงศักยภาพดนตรีสากล CMU Band (BUFF RocK) ประจำปีการศึกษา 2566 ลานสังคีต 18/02/2567-20/02/2567 02:00-17:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
5 โครงการอีสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ลานสังคีต 14/02/2567-17/02/2567 13:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
6 กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ลานสังคีต 09/02/2567-12/02/2567 14:00-14:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
7 มนต์รักรัฐศาสตร์ ลานสังคีต 06/02/2567-08/02/2567 02:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 คอนเสิร์ต นกเฟสติวัล ครั้งที่ 4 ลานสังคีต 02/02/2567-05/02/2567 08:00-22:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
9 กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์ภาษาเยอรมันกลางแจ้ง ลานสังคีต 19/01/2567-21/01/2567 17:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
10 การเเลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เรื่อง การกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. (CMU HOM FESTIVER ตอน CMU TALK TO ME) ลานสังคีต 24/12/2566-26/12/2566 06:00-00:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
11 Carnival ลานสังคีต 23/12/2566 16:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 CMU International Festival 2023 ลานสังคีต 21/12/2566-22/12/2566 08:00-22:00 บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ
13 Food Truck Festival ลานสังคีต 19/12/2566 06:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
14 โครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ลานสังคีต 16/12/2566 09:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
15 กระหาย SOUND ยกกำลัง 2 ลานสังคีต 12/12/2566-15/12/2566 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
16 รำวงเเลนด์ เเดนสันทนาการ ลานสังคีต 09/12/2566-11/12/2566 08:00-13:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
17 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงด้วยตัวเอง ลานสังคีต 08/12/2566 15:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
18 คนไทยมีดี เฟสติวัล 2023 ลานสังคีต 30/11/2566-03/12/2566 09:00-21:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
19 คนไทยมีดี เฟสติวัล2023 ลานสังคีต 29/11/2566 08:00-22:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
20 รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก “Stop Sexual Harassment Bystander Intervention” ลานสังคีต 27/11/2566-28/11/2566 13:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
21 มหกรรมสัตว์เลี้ยงและดนตรีสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (โฟล์คสัตว์ ๆ) ลานสังคีต 18/11/2566-22/11/2566 09:00-00:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
22 ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์งานรับน้องขึ้นดอย ลานสังคีต 13/11/2566-17/11/2566 02:00-22:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
23 มหกรรมดนตรีเเละการเเสดงศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Hom Festiver) ลานสังคีต 24/09/2566-25/09/2566 09:00-22:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
24 Week of Welcome: International Day's Week of Welcome (I-WOW) ลานสังคีต 21/07/2566-23/07/2566 08:00-12:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
25 ค่ายใต้ผืนฟ้าชายคาเหลืองใจกลางเมืองอะตอม ลานสังคีต 17/06/2566 17:30-20:30 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
26 มนต์รักรัฐศาสตร์ ประจำปี 2565 ลานสังคีต 10/03/2566-12/03/2566 12:00-23:59 สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
27 นิทรรศการภาษาญี่ปุ่น ลานสังคีต 28/02/2566-01/03/2566 10:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
28 SOC FEST2023 ลานสังคีต 24/02/2566-25/02/2566 12:00-22:00 สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
29 นักศึกษาชมรมดนตรี คณะบริหารธุรกิจ จัดการแสดงดนตรี กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ของฉัน ลานสังคีต 14/02/2566 15:00-22:30 บริหารธุรกิจ อนุมัติ
30 กาดนัดแมสคอม ลานสังคีต 10/02/2566-12/02/2566 09:30-23:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
31 Human music concert ลานสังคีต 04/02/2566-06/02/2566 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
32 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 03/02/2566 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
33 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 01/02/2566 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
34 กิจกรรมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯและนันทนาการแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57 โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ลานสังคีต 23/01/2566 07:00-18:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
35 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 14/01/2566 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
36 Indian Festival ลานสังคีต 13/01/2566 09:00-21:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ + ศูนย์อินเดีย อนุมัติ
37 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 11/01/2566 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
38 งานวันทรงดนตรี ลานสังคีต 07/01/2566-10/01/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
39 โครงการกาดซาวห้า ตอน ลานละมุนอุ่นไอหนาว ภาคการศึกษา 2/2565 ลานสังคีต 25/12/2565-26/12/2565 08:00-08:00 พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
40 กิจกรรม “กาดซาวห้า” เดือนธันวาคม ตอน ลานละมุนอุ่นไอหนาว ลานสังคีต 24/12/2565-26/12/2565 10:00-22:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
41 โครงการสานาัมพันธ์สันทนาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ลานสังคีต 23/12/2565-25/12/2565 08:00-18:00 ชมรมสันทนาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
42 งาน International Day ลานสังคีต 22/12/2565-23/12/2565 15:00-23:00 บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ
43 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 21/12/2565 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
44 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 18/12/2565 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
45 กิจกรรมคนไทยมีดี Festival ลานสังคีต 15/12/2565-17/12/2565 10:00-18:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
46 เช็คอิน มช. ลานสังคีต 15/12/2565 16:30-17:30 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตรใ์นโรงเรียน โดยการกํากับดแูลของมหาวิทยาลัย อนุมัติ
47 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 10/12/2565 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
48 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 08/12/2565 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
49 กีฬาพื้นบ้าน ลานสังคีต 07/12/2565 08:00-12:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
50 กิจกรรมฉายหนังกลางแปลง พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ ลานสังคีต 25/11/2565 09:00-23:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
51 โครงการเพื่อนดูหนังครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25651 ลานสังคีต 24/11/2565-25/11/2565 08:00-22:30 พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ ส.มช. อนุมัติ
52 ดนตรีในสวน ลานสังคีต 15/11/2565 16:00-18:30 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
53 JAZZ TO MEET YOU ลานสังคีต 21/09/2565 15:00-19:30 การสื่อสารมวลชน อนุมัติ
54 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ลานสังคีต 03/08/2565-07/08/2565 00:00-00:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
55 รับน้องใหม่ ลานสังคีต 16/07/2565 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
56 โลกของสีรุ้ง ลานสังคีต 29/06/2565 17:00-20:00 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อนุมัติ
57 การแสดงคนตรี ลานสังคีต 19/06/2565 16:00-18:30 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
58 Pre-college ลานสังคีต 14/06/2565 09:00-12:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
59 ฝึกอบรมสายตรวจ ลานสังคีต 05/05/2565-06/05/2565 13:00-08:30 สถานีตำรวจท่องเที่ยว อนุมัติ
60 Workshop ลานสังคีต 31/03/2565 10:00-18:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
61 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตส่งต่อความรู้ ส่งต่อความรัก ลานสังคีต 13/02/2565-17/02/2565 08:00-10:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
62 สานสัมพันธ์ 5 คณะ ลานสังคีต 11/02/2565-12/02/2565 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
63 งานดนตรี ลานสังคีต 05/02/2565-06/02/2565 12:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
64 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 22/01/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
65 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 19/01/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
66 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 15/01/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
67 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 12/01/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
68 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 25/12/2564 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
69 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 22/12/2564 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
70 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 18/12/2564-19/12/2564 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
71 งานนิทรรศการญี่ปุ่น ลานสังคีต 27/02/2564 08:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อนุมัติ