ศาลาอ่างแก้ว
ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 ตะวันรอน ละครนอก ศาลาอ่างแก้ว 03/03/2567 06:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
2 แพทยศาสตร์การดนตรี ครั้งที่ 6 ศาลาอ่างแก้ว 16/02/2567-18/02/2567 07:00-16:00 คณะแพทยศาสตร์ อนุมัติ
3 นิทรรศการญี่ปุ่น (Nihonsai) ศาลาอ่างแก้ว 13/02/2567-15/02/2567 13:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
4 กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ศาลาอ่างแก้ว 09/02/2567-12/02/2567 14:00-14:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
5 ล่นเปนยา 2 ศาลาอ่างแก้ว 03/02/2567-04/02/2567 12:00-22:00 สมาคมศิษย์คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
6 Tour de cmu ศาลาอ่างแก้ว 13/01/2567-15/01/2567 05:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า อนุมัติ
7 โครงการ“สานสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 (Econ X AccBA)” ศาลาอ่างแก้ว 24/12/2566 07:00-17:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
8 โครงการ“สานสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 (Econ X AccBA)” ศาลาอ่างแก้ว 23/12/2566 08:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 งานขันโตก คณะนิติศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 19/12/2566-20/12/2566 16:00-22:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
10 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 16/12/2566 09:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
11 รับน้องขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 07/12/2566-10/12/2566 07:00-02:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
12 สานสัมพันธ์แอคบานิติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ศาลาอ่างแก้ว 06/12/2566 10:00-21:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
13 กิจกรรมสานสัมพันธ์แอคบา-นิติ ศาลาอ่างแก้ว 05/12/2566 18:00-21:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
14 สานสัมพันธ์พี่น้องปักษ์ใต้ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ศาลาอ่างแก้ว 02/12/2566 09:00-20:00 ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ อนุมัติ
15 cmu marathon 2023 ศาลาอ่างแก้ว 20/11/2566-28/11/2566 02:00-17:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
16 รับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 17/11/2566-19/11/2566 06:00-22:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
17 พื้นที่เตรียมวางของสำหรับรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 16/11/2566 11:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
18 โครงการตะเกียงน้อยพิชิตยอดดอย ศาลาอ่างแก้ว 13/11/2566-15/11/2566 16:00-20:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติ
19 กิจกรรมชุมนุม ศาลาอ่างแก้ว 03/11/2566 16:00-18:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ(กองพัฒนานักศึกษา)
20 Human Music Contest ศาลาอ่างแก้ว 26/09/2566-28/09/2566 13:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
21 มหกรรมดนตรีเเละการเเสดงศักยภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (Hom Festiver) ศาลาอ่างแก้ว 25/09/2566 09:00-22:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
22 กิจกรรม SOSAFE ขับขี่ปลอดภัยในมช. ศาลาอ่างแก้ว 22/09/2566-24/09/2566 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
23 ขันโตกเชื่อมสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566 ศาลาอ่างแก้ว 16/09/2566 17:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
24 ขันโตกสัมพันธ์ชาวลูกช้างดาบหัก ประจำปีการศึกษา 1/2566 ศาลาอ่างแก้ว 09/09/2566 16:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ อนุมัติ
25 กิจกรรมสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์-แมสคอม ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 09/09/2566-10/09/2566 22:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
26 กิจกรรมสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์-แมสคอม ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 08/09/2566-09/09/2566 12:00-12:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
27 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 07/09/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
28 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 05/09/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
29 งานประเพณี บายศรีสู่ขวัญ ทันตะสัมพันธ์ ปี 2566 ศาลาอ่างแก้ว 02/09/2566-03/09/2566 07:00-22:00 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
30 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 31/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
31 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 29/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
32 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 24/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
33 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 22/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
34 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 17/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
35 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 15/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
36 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 10/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
37 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 08/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
38 ปาย้อนวันวาน เทศกาลปอยหลวง ศาลาอ่างแก้ว 06/08/2566-07/08/2566 09:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดเชียงราย อนุมัติ
39 สานสัมพันธ์น้องปี้เมืองแป้ ศาลาอ่างแก้ว 05/08/2566 09:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ อนุมัติ
40 การแสดงศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ศาลาอ่างแก้ว 03/08/2566-04/08/2566 10:00-22:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
41 ค่ายต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สานสัมพันธ์หมอฟัน ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 01/08/2566 13:00-18:00 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
42 โครงการฮับขวัญขันโตก ประจำปีการศึกษา 1/2566 ศาลาอ่างแก้ว 29/07/2566-30/07/2566 09:00-23:59 คณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
43 โครงการสัมมนาชมรมนักศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ศาลาอ่างแก้ว 23/07/2566 10:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ อนุมัติ
44 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง “Welcome to ethics freshy” ปีที่ 1 ศาลาอ่างแก้ว 22/07/2566 07:00-18:00 ชมรมนักศึกษาชาติพันธุ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
45 แรกพบปลาส้มจี๊ด First meet พะเยา ศาลาอ่างแก้ว 21/07/2566 10:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดพะเยา อนุมัติ
46 First Meet ข้าวหม้อแกงหม้อ กับเราปักษ์ใต้มช. ศาลาอ่างแก้ว 20/07/2566 15:00-19:00 ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ อนุมัติ
47 อบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ศาลาอ่างแก้ว 19/07/2566 07:00-18:00 ศูนย์จัดการเมืองอัจฉริยะ อนุมัติ
48 เตรียมความพร้อมกิจกรรมฮับขวัญลูกช้างเชือกใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 17/07/2566-18/07/2566 16:00-22:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
49 สานสัมพันธ์น้องใหม่อีค่อน ศาลาอ่างแก้ว 16/07/2566 10:00-21:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
50 กิจกรรมสานสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตัลและวิทยาลัยศิลปะสื่อ ศาลาอ่างแก้ว 15/07/2566 15:00-19:30 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
51 กิจกรรมชุมนุม ศาลาอ่างแก้ว 12/07/2566 13:00-18:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ(กองพัฒนานักศึกษา)
52 รับน้องสวนสนุก ศาลาอ่างแก้ว 08/07/2566 08:30-18:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
53 Humanities Cheerleader Spirit Night ศาลาอ่างแก้ว 07/07/2566-10/07/2566 08:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
54 รับน้องสวนสนุก ศาลาอ่างแก้ว 07/07/2566 12:00-18:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
55 รับน้องฮ้องขวัญขันโตก ประจำปีการศึกษา 2566 คณะรัฐศาสตร์ฯ ศาลาอ่างแก้ว 29/06/2566-01/07/2566 16:00-23:59 คณะรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
56 กิจกรรม “First Date หละปูน มช. 64x65” ศาลาอ่างแก้ว 24/06/2566 16:00-19:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดลำพูน อนุมัติ
57 ฝึกระเบียบแถว ศาลาอ่างแก้ว 23/06/2566 07:00-15:30 สถานีตำรวจภูพิงค์ อนุมัติ
58 ค่าย AgroCMU X-perience Camp ครั้งที่ ๔ ศาลาอ่างแก้ว 23/06/2566 15:00-21:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
59 งานโยคะโลก ศาลาอ่างแก้ว 16/06/2566-18/06/2566 06:00-15:00 ศูนย์อินเดีย คณะรัฐศาสตร์ฯ อนุมัติ
60 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 12/06/2566 08:00-17:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติ
61 โครงการแรกพบรับของ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 1/2566 ศาลาอ่างแก้ว 11/06/2566 10:00-19:30 สโมสรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
62 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 09/06/2566 08:00-16:30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
63 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 09/06/2566 08:00-16:30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
64 เลือกตั้ง ศาลาอ่างแก้ว 12/05/2566-14/05/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
65 ปราศรัย สส. ศาลาอ่างแก้ว 01/05/2566-03/05/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
66 ปราศรัย สส. ศาลาอ่างแก้ว 29/04/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
67 ปราศรัย สส. ศาลาอ่างแก้ว 25/04/2566-27/04/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
68 งานทำบุญ ชมรมผู้สูงอายุ ศาลาอ่างแก้ว 17/04/2566-21/04/2566 00:00-00:00 อ.ภิญโญ อนุมัติ
69 กิจกรรม First Date หละปูน มช. 64x65 ศาลาอ่างแก้ว 01/04/2566-02/04/2566 17:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดลำพูน อนุมัติ
70 จัดงานวิ่งชมรมกรีฑาบุคลากร มช. ศาลาอ่างแก้ว 11/03/2566 08:00-17:00 ชมรมกรีฑาบุคลากร มช. อนุมัติ
71 งานนิทรรศการญี่ปุ่น (Nihonsai) ศาลาอ่างแก้ว 27/02/2566-02/03/2566 08:00-22:00 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
72 chiangmai bike & Run 2003 ศาลาอ่างแก้ว 25/02/2566-26/02/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
73 Chiangmai bike&run2023 ศาลาอ่างแก้ว 23/02/2566-24/02/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
74 ละครประจำปี "เพลงลาว เพลงรำ" ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 16/02/2566-20/02/2566 00:00-00:00 ฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย อนุมัติ
75 ละครประจำปี "เพลงลาว เพลงรำ" ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 14/02/2566-22/02/2566 00:00-00:00 ฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย อนุมัติ
76 humanitie cheerleader ศาลาอ่างแก้ว 10/02/2566-12/02/2566 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
77 กิจกรรมเขียนจดหมายถึงตะวันแบม ศาลาอ่างแก้ว 08/02/2566 16:00-19:00 ชมรมประชาธิปไตย อนุมัติ
78 ฝึกซ้อมบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ศาลาอ่างแก้ว 20/01/2566-21/01/2566 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
79 Tour de cmu ศาลาอ่างแก้ว 12/01/2566-15/01/2566 00:00-00:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
80 พิธิเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา ศาลาอ่างแก้ว 31/12/2565-01/01/2566 06:00-12:00 ชมรมซอฟท์บอลและเบสบอล สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
81 ซ้อมสันทนาการ 6 คณะงานฟุตบอลประเพณีวิศวะสวนดอก 2565 ศาลาอ่างแก้ว 28/12/2565 17:30-21:00 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
82 จัดกิจกรรม รับน้องขันโตก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 24/12/2565-25/12/2565 16:00-22:00 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อนุมัติ
83 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 23/12/2565-24/12/2565 08:00-22:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
84 กิจกรรมฮับขวัญขันโตก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาลาอ่างแก้ว 17/12/2565 08:00-22:00 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
85 โครงการสานสัมพันธ์ มนุษย์- บริหาร ศาลาอ่างแก้ว 03/12/2565-05/12/2565 09:00-23:00 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
86 บายศรีสู่ขวัญ สือบสายวัฒนธรรมล้านนา ศาลาอ่างแก้ว 26/11/2565 16:00-22:00 ทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
87 กิจกรรมทัศนศึกษาสัญจรฯ ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ ศาลาอ่างแก้ว 25/11/2565 08:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
88 กิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2565 ศาลาอ่างแก้ว 21/11/2565 09:00-23:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช อนุมัติ
89 เตรียมความพร้อมการแสดงสปิริตรับน้องขึ้นดอย คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 18/11/2565 09:30-12:00 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
90 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 14/11/2565-16/11/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
91 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 11/11/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
92 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 08/11/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
93 cmu marathon ศาลาอ่างแก้ว 07/11/2565-14/11/2565 00:00-00:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
94 cmu marathon ศาลาอ่างแก้ว 01/11/2565-06/11/2565 00:00-00:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
95 ซ้อมนักกีฬา ศาลาอ่างแก้ว 25/10/2565-28/10/2565 09:12-09:12 โรงเรียนสาธิตมช อนุมัติ
96 สานสัมปักษ์ใต้ ศาลาอ่างแก้ว 08/10/2565 08:00-19:00 ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ อนุมัติ
97 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 07/10/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
98 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 04/10/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
99 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 01/10/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
100 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 30/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
101 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 27/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
102 สานสัมพันธ์น้องพี่คณะสังคมศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 27/09/2565-28/09/2565 08:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
103 กิจกรรมแนะแนวการจราจรและส่งเสริมความปลอดภัยบนถนนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Safety Road 2022) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศาลาอ่างแก้ว 25/09/2565 08:00-22:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
104 โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์+คณะสื่อสารมวลชน ศาลาอ่างแก้ว 23/09/2565-24/09/2565 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
105 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 23/09/2565-24/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
106 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาชมรม Mass Comm Performance (แลกสันทนาการ) ศาลาอ่างแก้ว 21/09/2565 12:00-18:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
107 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 20/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
108 โครงการแพทยศาสตร์การดนตรีครั้งที่ 5 ศาลาอ่างแก้ว 16/09/2565-18/09/2565 08:30-16:00 แพทยศาสตร์ อนุมัติ
109 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 13/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
110 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 10/09/2565-11/09/2565 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
111 สันทนาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ศาลาอ่างแก้ว 07/09/2565 16:30-19:30 คณัอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
112 ดนตรี “Spacebar Music Hub” ศาลาอ่างแก้ว 24/08/2565-27/08/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
113 การอบรมภาคปฎิบัติการขับรถตอนกลางคืน ศาลาอ่างแก้ว 20/08/2565-21/08/2565 08:00-21:00 คณะแพทยศาสตร์ อนุมัติ
114 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 13/08/2565 15:30-22:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
115 งานทำบุญตักบาตร วันแม่ ศาลาอ่างแก้ว 11/08/2565-12/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
116 รับน้องฮ้องขวัญขันโตก ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 07/08/2565 14:00-22:00 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
117 กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี ศาลาอ่างแก้ว 06/08/2565 08:30-16:30 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
118 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 05/08/2565-07/08/2565 00:00-00:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
119 ฝึกจราจร ศาลาอ่างแก้ว 27/07/2565 00:00-00:00 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ อนุมัติ
120 งานทำบุญ ศาลาอ่างแก้ว 25/07/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
121 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 24/07/2565 08:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
122 รับน้องกายภาพบำบัดรุ่น 39 ศาลาอ่างแก้ว 23/07/2565 05:00-18:00 คณะเทคนิคการเเพทย์ สาขากายภาพบำบัด อนุมัติ
123 รับน้องกายภาพบำบัด ศาลาอ่างแก้ว 22/07/2565 17:00-20:00 คณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
124 สานสัมพันธ์ชั้นปี ศาลาอ่างแก้ว 20/07/2565 09:00-16:00 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
125 กิจกรรมขันโตกเศรษฐศาสตร์ต้อนรับน้องใหม่ ศาลาอ่างแก้ว 08/07/2565-09/07/2565 09:00-22:00 เศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
126 กิจกรรมแรกพบรับของ (ครั้งที่ 2) ศาลาอ่างแก้ว 03/07/2565 07:00-13:00 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
127 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 01/07/2565-02/07/2565 09:00-22:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
128 ฝึกปฏิบัติประจำปี สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ศาลาอ่างแก้ว 01/07/2565 08:00-16:00 สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ อนุมัติ
129 ตรวจ ATK พิธีประกาศเกียรติคุณนศ.มช. ปีการศึกษา 2564 ศาลาอ่างแก้ว 23/06/2565 08:30-16:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
130 วันโยคะสากล ครั้งที่ 8 ศาลาอ่างแก้ว 18/06/2565-19/06/2565 06:00-12:00 ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
131 แรกพบรับของ ศาลาอ่างแก้ว 17/06/2565 07:00-17:30 สโมสรคณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
132 รับน้องปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 11/06/2565-14/06/2565 09:00-17:00 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
133 ตรวจATK ศาลาอ่างแก้ว 12/05/2565 13:00-18:30 คณะสังคศาสตร์ อนุมัติ
134 ตรวจ ATK ศาลาอ่างแก้ว 10/05/2565 13:00-18:30 คณะสังคศาสตร์ อนุมัติ
135 ตรวจ ATK ศาลาอ่างแก้ว 08/05/2565 13:00-18:30 คณะสังคศาสตร์ อนุมัติ
136 ฝึกซ้อมบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ศาลาอ่างแก้ว 21/03/2565-22/03/2565 08:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
137 To be number one ศาลาอ่างแก้ว 19/03/2565 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
138 ฝึกซ้อมบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ศาลาอ่างแก้ว 18/03/2565 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
139 ตรวจ ATK ศาลาอ่างแก้ว 14/02/2565 08:00-12:00 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุมัติ
140 ซ้อมรับปริญญา ศาลาอ่างแก้ว 28/01/2565-01/02/2565 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
141 กิจกรรม ศาลาอ่างแก้ว 10/01/2565-14/01/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัย อนุมัติ
142 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ศาลาอ่างแก้ว 26/03/2564-28/03/2564 06:00-20:00 แขวงศรีวิชัย อนุมัติ
143 ซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ศาลาอ่างแก้ว 17/01/2564-18/01/2564 00:00-15:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
144 Law Freshy Night 2020 ศาลาอ่างแก้ว 19/12/2563-20/12/2563 08:00-22:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
145 งานรับน้องฮ้องขวัญขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 19/12/2563 00:00-00:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
146 engineering career day ศาลาอ่างแก้ว 17/12/2563-18/12/2563 08:30-21:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
147 engineering career day ศาลาอ่างแก้ว 16/12/2563 08:30-21:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
148 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 12/12/2563 12:00-22:00 วิทยาลัยศิละ สื่อ และเทคโนโลยี อนุมัติ
149 งานฮับขวัญน้องหล้า ศาลาอ่างแก้ว 07/12/2563-08/12/2563 08:00-22:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
150 งานเชื่อมสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 06/12/2563 03:00-16:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
151 ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 04/12/2563-06/12/2563 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
152 เตรียมความพร้อมพี่พาน้องนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ศาลาอ่างแก้ว 01/12/2563 17:00-18:30 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
153 เตรียมความพร้อมพี่พาน้องนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ศาลาอ่างแก้ว 30/11/2563 17:00-18:30 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
154 งานจัดเลี้ยงขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 28/11/2563-29/11/2563 00:00-00:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
155 เตรียมความพร้อมพี่พาน้องนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ศาลาอ่างแก้ว 27/11/2563 17:00-18:30 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
156 เกมเศรษศาสตร์สัมพันธ์ ศาลาอ่างแก้ว 25/11/2563 11:00-19:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
157 พิธีบำเพ็ญกุศล ร.9 ศาลาอ่างแก้ว 13/10/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
158 สานสัมพันธ์ปักษ์ใต้ ศาลาอ่างแก้ว 04/10/2563 09:30-20:00 ชมรมปักษ์ใต้ อนุมัติ
159 ฝึกซ้อมสันทนาการ ศาลาอ่างแก้ว 03/10/2563 13:00-15:00 คณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
160 งานวิ่ง + ปั่นจักรยาน ศาลาอ่างแก้ว 26/09/2563-27/09/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
161 กิจกรรม "ออก..ให้ถูกท่า สวยได้ตามวัย" ศาลาอ่างแก้ว 16/09/2563-27/11/2563 15:00-17:00 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ภายใต้โครงการ Healthy CMU อนุมัติ
162 เปิดกิจกรรม "เดิน-วิ่งล่าแต้ม CMU Walk Together" ภายใต้โครงการ 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ศาลาอ่างแก้ว 16/07/2563 13:00-17:00 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) อนุมัติ
163 sport night ศาลาอ่างแก้ว 14/02/2563-15/02/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
164 การสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ศาลาอ่างแก้ว 10/02/2563-12/02/2563 13:00-19:00 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุมัติ
165 cmu marathon ศาลาอ่างแก้ว 06/02/2563-09/02/2563 00:00-00:00 สมาคมศิษย์เก่า อนุมัติ
166 ฝึกซ้อมบัณฑิต งานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ศาลาอ่างแก้ว 23/01/2563-24/01/2563 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
167 cmu cheerleader ศาลาอ่างแก้ว 17/01/2563-19/01/2563 00:00-00:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ