ข่วงวัฒนธรรม
ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 กิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลประจำปี 2566 ข่วงวัฒนธรรม 02/12/2566 12:00-22:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
2 โครงการค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ฯ รักประชาธิปไตย ครั้งที่ 14 ข่วงวัฒนธรรม 08/11/2566-12/11/2566 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
3 ตักบาตรวันอาทิตย์ ข่วงวัฒนธรรม 01/10/2566 06:00-09:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี อนุมัติ
4 ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ข่วงวัฒนธรรม 24/09/2566 06:00-09:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี อนุมัติ
5 Equality Unleashed:Embracing Equality ข่วงวัฒนธรรม 30/06/2566 16:30-17:00 ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ อนุมัติ
6 บายศรีสู่ขวัญ ข่วงวัฒนธรรม 09/06/2566 12:00-21:00 สำนักงานหอพักนักศึกษา อนุมัติ