ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2
ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 เปิดตลาดแอคบา AccBA Market ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/08/2567 08:00-16:00 คณะบริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 เปิดตลาดแอคบา AccBA Market ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 03/08/2567-04/08/2567 08:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 โดยใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมฐานเชิงบูรณาการ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 11/06/2567 07:00-11:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 MedxEnt Chapter2 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 25/02/2567-26/02/2567 10:00-22:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
5 MEDxENT Music Festival Chapter2 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 24/02/2567 10:00-22:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
6 แสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน (อีสานสัมพันธ์) ประจำปีการศึกษา 2566 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 17/02/2567-20/02/2567 16:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
7 - ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 15/02/2567 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
8 ช้างทอง Market ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 12/02/2567-14/02/2567 08:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
9 เตรียมความพร้อมผู้เเทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/02/2567-06/02/2567 09:00-22:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
10 Warm Festival 2023 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 24/12/2566 08:30-21:00 ชมรมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
11 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ( วิทย์ มนุษย์ สังคม / จัดเตรียมสถานที่) ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 22/12/2566 16:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
12 สานสัมพันธ์ (3 คณะ วิทยาศาสตร์ สังคม มนุษย์) ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 22/12/2566-23/12/2566 16:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
13 กีฬาผูกใจชาวหอ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 09/12/2566 07:00-12:00 หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร5 อนุมัติ
14 จุดรวมพลรับน้องขึ้นดอย ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 18/11/2566 03:00-05:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
15 คอนเสิร์ตเปิดกีฬาสาธิตฯ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/11/2566-08/11/2566 10:00-12:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
16 Human Music Contest ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 25/09/2566-28/09/2566 16:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
17 กิจกรรมสานสัมพันธ์ 2 วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 13/07/2566-15/07/2566 15:00-20:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
18 โครงการ The Dorm’s Journey บันทึกบทหนึ่งของการเดินทาง ตอน ชวนน้องเต้นแอโรบิค ครั้งที่ 1 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/07/2566 15:00-19:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
19 เปิดโลกกิจกรรม ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 13/06/2566-16/06/2566 08:30-22:00 สโมสรนักศึกาษา มช. อนุมัติ
20 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 09/06/2566-10/06/2566 07:30-09:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ