ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2
ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 กิจกรรมมนต์รักรัฐศาสตร์ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 15/02/2567-18/02/2567 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
2 เตรียมความพร้อมผู้เเทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/02/2567-06/12/2566 02:00-22:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 สานสัมพันธ์ (3 คณะ วิทยาศาสตร์ สังคม มนุษย์) ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 22/12/2566-23/12/2566 16:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
4 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ( วิทย์ มนุษย์ สังคม / จัดเตรียมสถานที่) ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 22/12/2566 16:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
5 กีฬาผูกใจชาวหอ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 09/12/2566 07:00-12:00 หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร5 อนุมัติ
6 จุดรวมพลรับน้องขึ้นดอย ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 18/11/2566 03:00-05:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
7 คอนเสิร์ตเปิดกีฬาสาธิตฯ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/11/2566-08/11/2566 10:00-12:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
8 Human Music Contest ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 25/09/2566-28/09/2566 16:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
9 กิจกรรมสานสัมพันธ์ 2 วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 13/07/2566-15/07/2566 15:00-20:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
10 โครงการ The Dorm’s Journey บันทึกบทหนึ่งของการเดินทาง ตอน ชวนน้องเต้นแอโรบิค ครั้งที่ 1 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/07/2566 15:00-19:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
11 เปิดโลกกิจกรรม ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 13/06/2566-16/06/2566 08:30-22:00 สโมสรนักศึกาษา มช. อนุมัติ
12 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 09/06/2566-10/06/2566 07:30-09:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ