ศาลาธรรม
ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 ตะวันรอน ละครนอก ศาลาธรรม 03/03/2567 06:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
2 กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ศาลาธรรม 11/02/2567 14:00-19:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
3 สื่อวิดิทัศน์สำหรับผู้นำเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาลาธรรม 10/12/2566 05:00-15:00 ชมรมผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 วางของพิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ศาลาธรรม 13/11/2566-16/11/2566 13:00-12:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
5 พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงานที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 ศาลาธรรม 21/09/2566 07:00-13:00 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
6 โครงการบวชเนกขัมจาริณีฯ ประจำปี 2566 ศาลาธรรม 11/08/2566 06:00-12:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ อนุมัติ
7 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 19/07/2566-20/07/2566 07:00-16:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุมัติ
8 พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 ศาลาธรรม 28/06/2566-29/06/2566 09:00-19:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
9 จัดทำคลิปวีดีโอชมรมผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์เพลงร่มแก้วถิ่นขวัญ ศาลาธรรม 24/06/2566 13:00-16:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
10 โครงการต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาธรรม 17/06/2566 12:30-18:00 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
11 รับน้องรถไฟ ศาลาธรรม 02/06/2566-03/06/2566 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
12 งานทอดผ้าป่าสามัคคี ศาลาธรรม 20/05/2566 00:00-00:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
13 โครงการค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท มช. มข. ครั้งที่ 31 ศาลาธรรม 30/04/2566-01/05/2566 08:30-22:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
14 ถ่ายวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ ศาลาธรรม 07/04/2566-08/04/2566 08:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
15 นิทรรศการและเสวนาเรื่อง “เก่า - ใหม่ เปิงใจ๋สล่าล้านนา” ศาลาธรรม 17/03/2566-19/02/2566 08:00-17:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
16 งานวิ่งชมรมกรีฑาบุคลากร มช. ศาลาธรรม 12/03/2566 03:00-15:00 ชมรมกรีฑาบุคลากร มช. อนุมัติ
17 คืนสู่เหย้าชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย ศาลาธรรม 18/02/2566-19/02/2566 00:00-00:00 ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย สมช อนุมัติ
18 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๗ ศาลาธรรม 08/02/2566-14/02/2566 00:00-23:59 ชมรมพุทธศิลปและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
19 งานสถาปนา มช. ศาลาธรรม 26/01/2566 06:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
20 งานเลี้ยงกิติมศักดิ์ ศาลาธรรม 24/01/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
21 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ศาลาธรรม 22/01/2566-23/01/2566 09:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
22 พิธีให้โอวาทนักกีฬาที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ศาลาธรรม 09/01/2566 08:30-18:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
23 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย 2565 ศาลาธรรม 16/12/2565-22/12/2565 00:00-23:59 ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
24 กิจกรรมทัศนศึกษาสัญจรฯ ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ ศาลาธรรม 25/11/2565 08:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
25 ทำบุญให้คณาจารย์และเพื่อนที่ล่วงลับ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15 คณะเศรษฐศาสตร์ ศาลาธรรม 25/11/2565 06:00-13:30 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
26 cmu marathon ศาลาธรรม 07/11/2565-14/11/2565 00:00-00:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
27 สานสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กับคณะสื่อสารมวลชน ศาลาธรรม 23/09/2565 17:00-22:00 สโมสรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
28 งานเกษียณ ศาลาธรรม 16/09/2565-19/09/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
29 โครงการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการฝึกสมาธิสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาลาธรรม 10/09/2565-11/09/2565 08:00-17:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
30 พิธีรับตำแหน่งใหม่ ศาลาธรรม 24/08/2565-27/08/2565 07:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
31 งานรับตำแหน่งใหม่ ศาลาธรรม 23/08/2565-26/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
32 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 23/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
33 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 23/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
34 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ศาลาธรรม 17/08/2565-19/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
35 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 16/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
36 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 16/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
37 กิจกรรมวันแม่ ศาลาธรรม 11/08/2565-12/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
38 บวชเนกขัมมะ ศาลาธรรม 10/08/2565-12/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
39 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 09/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
40 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 09/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
41 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 02/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
42 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 02/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
43 พิธีถวายพระพร ศาลาธรรม 26/07/2565-28/07/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
44 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 26/07/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
45 พิธีรับตำแหน่งใหม่ ศาลาธรรม 21/07/2565-25/07/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
46 พิธีมอบทุนการศึกษา ศาลาธรรม 11/07/2565 08:30-16:30 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
47 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 24/06/2565-28/06/2565 07:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
48 พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ศาลาธรรม 23/06/2565 08:30-16:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
49 จัดเตรียมงานพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ศาลาธรรม 22/06/2565 13:00-16:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
50 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทุนการศึกษา ศาลาธรรม 30/04/2565 07:00-12:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
51 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ศาลาธรรม 23/03/2565-24/03/2565 09:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
52 งานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ศาลาธรรม 15/02/2565-22/02/2565 08:00-16:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
53 งานแถลงข่าว และแสดงผลงานวิจัย ศาลาธรรม 07/02/2565 10:00-16:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
54 งานสถาปนา มช. ศาลาธรรม 24/01/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
55 งานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ศาลาธรรม 12/01/2565-13/01/2565 09:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
56 งานแถลงข่าว พิธีลงนาม ศาลาธรรม 09/09/2564 17:00-20:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
57 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 06/07/2564 00:00-00:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุมัติ
58 พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษา ศาลาธรรม 07/06/2564-08/06/2564 08:30-16:30 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
59 พิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา ศาลาธรรม 01/06/2564-02/06/2564 08:30-16:30 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
60 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 28/04/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
61 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 21/04/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
62 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 07/04/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
63 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 17/03/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
64 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 10/03/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
65 งานทอดผ้าป่าสามัคคี ศาลาธรรม 08/03/2564-09/03/2564 07:00-12:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
66 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 03/03/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
67 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 24/02/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
68 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๕ ศาลาธรรม 17/02/2564-23/02/2564 08:00-23:59 ชมรมพุทธศิลปศึกษา และประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
69 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 17/02/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
70 งานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่า มช. ศาลาธรรม 19/01/2564-20/01/2564 09:00-23:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
71 พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ศาลาธรรม 03/12/2563-04/12/2563 08:00-16:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
72 งานเลี้ยงค่ายอาสา ศาลาธรรม 09/10/2563 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
73 งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณสมาชิกสหกรณ์ ศาลาธรรม 03/10/2563 00:00-00:00 สหกรณ์ อนุมัติ
74 การฝึกสมาธิ ศาลาธรรม 23/09/2563 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
75 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 29/06/2563 07:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
76 งาน 55 ปี มช. ศาลาธรรม 31/01/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
77 งานเลี้ยงกิติมศักดิ์ ศาลาธรรม 27/01/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
78 งานสถาปนา มช. ศาลาธรรม 24/01/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ