ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 ตะวันรอน ละครนอก ศาลาธรรม 03/03/2567 06:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
2 ตะวันรอน ละครนอก ศาลาอ่างแก้ว 03/03/2567 06:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
3 ตะวันรอน ละครนอก ลานสังคีต 03/03/2567 06:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
4 ตะวันรอน ละครนอก ลานสัก 01/03/2567-03/03/2567 06:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
5 งานเลี้ยงต้อนรับ ลานสังคีต 24/02/2567 13:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
6 โครงการสานสัมพันธ์ชมรมดนตรีสากลคณะรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์เเละคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ลานสังคีต 21/02/2567-22/02/2567 02:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
7 กิจกรรมโครงการแสดงศักยภาพดนตรีสากล CMU Band (BUFF RocK) ประจำปีการศึกษา 2566 ลานสังคีต 18/02/2567-20/02/2567 02:00-17:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
8 แพทยศาสตร์การดนตรี ครั้งที่ 6 ศาลาอ่างแก้ว 16/02/2567-18/02/2567 07:00-16:00 คณะแพทยศาสตร์ อนุมัติ
9 กิจกรรมมนต์รักรัฐศาสตร์ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 15/02/2567-18/02/2567 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
10 โครงการอีสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ลานสังคีต 14/02/2567-17/02/2567 13:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
11 นิทรรศการญี่ปุ่น (Nihonsai) ศาลาอ่างแก้ว 13/02/2567-15/02/2567 13:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
12 กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ศาลาธรรม 11/02/2567 14:00-19:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
13 กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ลานสังคีต 09/02/2567-12/02/2567 14:00-14:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
14 กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ศาลาอ่างแก้ว 09/02/2567-12/02/2567 14:00-14:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
15 มนต์รักรัฐศาสตร์ ลานสังคีต 06/02/2567-08/02/2567 02:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 เตรียมความพร้อมผู้เเทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/02/2567-06/12/2566 02:00-22:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 ล่นเปนยา 2 ศาลาอ่างแก้ว 03/02/2567-04/02/2567 12:00-22:00 สมาคมศิษย์คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
18 คอนเสิร์ต นกเฟสติวัล ครั้งที่ 4 ลานสังคีต 02/02/2567-05/02/2567 08:00-22:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
19 กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์ภาษาเยอรมันกลางแจ้ง ลานสังคีต 19/01/2567-21/01/2567 17:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
20 Tour de cmu ศาลาอ่างแก้ว 13/01/2567-15/01/2567 05:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า อนุมัติ
21 กึ๊ดเติงหาอุ้ยและลูกหลานรัก ลานสัก 27/12/2566 12:00-16:00 คณะมนุษยศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 การเเลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เรื่อง การกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. (CMU HOM FESTIVER ตอน CMU TALK TO ME) ลานสังคีต 24/12/2566-26/12/2566 06:00-00:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
23 โครงการ“สานสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 (Econ X AccBA)” ศาลาอ่างแก้ว 24/12/2566 07:00-17:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
24 โครงการ“สานสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 (Econ X AccBA)” ลานสัก 24/12/2566 07:00-17:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
25 Carnival ลานสังคีต 23/12/2566 16:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 โครงการ“สานสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 (Econ X AccBA)” ศาลาอ่างแก้ว 23/12/2566 08:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 สานสัมพันธ์ (3 คณะ วิทยาศาสตร์ สังคม มนุษย์) ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 22/12/2566-23/12/2566 16:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
28 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ( วิทย์ มนุษย์ สังคม / จัดเตรียมสถานที่) ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 22/12/2566 16:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
29 CMU International Festival 2023 ลานสังคีต 21/12/2566-22/12/2566 08:00-22:00 บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ
30 Food Truck Festival ลานสังคีต 19/12/2566 06:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
31 งานขันโตก คณะนิติศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 19/12/2566-20/12/2566 16:00-22:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
32 โครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ลานสังคีต 16/12/2566 09:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
33 โครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 31 สันเขื่อนอ่างแก้ว 16/12/2566 09:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
34 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 16/12/2566 09:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
35 กระหาย SOUND ยกกำลัง 2 ลานสังคีต 12/12/2566-15/12/2566 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
36 สื่อวิดิทัศน์สำหรับผู้นำเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาลาธรรม 10/12/2566 05:00-15:00 ชมรมผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
37 กีฬาผูกใจชาวหอ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 09/12/2566 07:00-12:00 หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร5 อนุมัติ
38 รำวงเเลนด์ เเดนสันทนาการ ลานสังคีต 09/12/2566-11/12/2566 08:00-13:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
39 จัดกิจกรรม Inter-Traditional Sport event ลานสัก 09/12/2566-10/12/2566 09:00-17:00 บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ
40 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงด้วยตัวเอง ลานสังคีต 08/12/2566 15:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
41 รับน้องขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 07/12/2566-10/12/2566 07:00-02:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
42 สานสัมพันธ์แอคบานิติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ศาลาอ่างแก้ว 06/12/2566 10:00-21:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
43 สานสัมพันธ์แอคบานิติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ลานสัก 06/12/2566 10:00-16:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
44 กิจกรรมสานสัมพันธ์แอคบา-นิติ ศาลาอ่างแก้ว 05/12/2566 18:00-21:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
45 กิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลประจำปี 2566 ข่วงวัฒนธรรม 02/12/2566 12:00-22:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
46 สานสัมพันธ์พี่น้องปักษ์ใต้ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ศาลาอ่างแก้ว 02/12/2566 09:00-20:00 ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ อนุมัติ
47 คนไทยมีดี เฟสติวัล 2023 ลานสังคีต 30/11/2566-03/12/2566 09:00-21:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
48 กิจกรรมแข่งขัน “ลาบเฮานี้ มีดีขนาด” ลานสัก 30/11/2566-03/12/2566 09:00-17:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
49 คนไทยมีดี เฟสติวัล2023 ลานสังคีต 29/11/2566 08:00-22:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
50 งานต้อนรับ ลานสัก 29/11/2566 08:00-22:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
51 รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก “Stop Sexual Harassment Bystander Intervention” ลานสังคีต 27/11/2566-28/11/2566 13:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
52 cmu marathon 2023 ศาลาอ่างแก้ว 20/11/2566-28/11/2566 02:00-17:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
53 cmu marathon 2023 ลานสัก 20/11/2566-28/11/2566 02:00-22:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
54 มหกรรมสัตว์เลี้ยงและดนตรีสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (โฟล์คสัตว์ ๆ) ลานสังคีต 18/11/2566-22/11/2566 09:00-00:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
55 จุดรวมพลรับน้องขึ้นดอย ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 18/11/2566 03:00-05:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
56 รับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 17/11/2566-19/11/2566 06:00-22:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
57 พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ลานสัก 16/11/2566 08:00-17:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
58 พื้นที่เตรียมวางของสำหรับรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 16/11/2566 11:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
59 พิธีตักน้ำอ่างแก้ว (พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์) สันเขื่อนอ่างแก้ว 15/11/2566-16/11/2566 05:00-12:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
60 โครงการตะเกียงน้อยพิชิตยอดดอย ศาลาอ่างแก้ว 13/11/2566-15/11/2566 16:00-20:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติ
61 เตรียมสถานที่พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ลานสัก 13/11/2566-15/11/2566 08:00-17:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
62 วางของพิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ศาลาธรรม 13/11/2566-16/11/2566 13:00-12:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
63 ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์งานรับน้องขึ้นดอย ลานสังคีต 13/11/2566-17/11/2566 02:00-22:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
64 โครงการค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ฯ รักประชาธิปไตย ครั้งที่ 14 ลานสัก 10/11/2566 08:00-20:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
65 โครงการค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ฯ รักประชาธิปไตย ครั้งที่ 14 ข่วงวัฒนธรรม 08/11/2566-12/11/2566 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
66 คอนเสิร์ตเปิดกีฬาสาธิตฯ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/11/2566-08/11/2566 10:00-12:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
67 ตักบาตรวันอาทิตย์ ข่วงวัฒนธรรม 01/10/2566 06:00-09:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี อนุมัติ
68 โครงการร้องเพลงให้เพื่อนฟัง ตอน จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ ลานสัก 29/09/2566-30/09/2566 13:00-20:00 ชมรมขับร้องและประสานเสียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
69 Human Music Contest ศาลาอ่างแก้ว 26/09/2566-28/09/2566 13:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
70 Human Music Contest ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 25/09/2566-28/09/2566 16:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
71 มหกรรมดนตรีเเละการเเสดงศักยภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (Hom Festiver) ศาลาอ่างแก้ว 25/09/2566 09:00-22:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
72 มหกรรมดนตรีเเละการเเสดงศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Hom Festiver) ลานสังคีต 24/09/2566-25/09/2566 09:00-22:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
73 ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ข่วงวัฒนธรรม 24/09/2566 06:00-09:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี อนุมัติ
74 กิจกรรม SOSAFE ขับขี่ปลอดภัยในมช. ศาลาอ่างแก้ว 22/09/2566-24/09/2566 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
75 พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงานที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 ศาลาธรรม 21/09/2566 07:00-13:00 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
76 ขันโตกเชื่อมสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566 ศาลาอ่างแก้ว 16/09/2566 17:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
77 ขันโตกสัมพันธ์ชาวลูกช้างดาบหัก ประจำปีการศึกษา 1/2566 ศาลาอ่างแก้ว 09/09/2566 16:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ อนุมัติ
78 กิจกรรมสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์-แมสคอม ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 09/09/2566-10/09/2566 22:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
79 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ STAT ปีการศึกษา 2566 ลานสัก 09/09/2566 09:00-15:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
80 กิจกรรมสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์-แมสคอม ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 08/09/2566-09/09/2566 12:00-12:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
81 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 07/09/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
82 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 05/09/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
83 งานประเพณี บายศรีสู่ขวัญ ทันตะสัมพันธ์ ปี 2566 ศาลาอ่างแก้ว 02/09/2566-03/09/2566 07:00-22:00 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
84 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 31/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
85 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 29/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
86 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 24/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
87 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 22/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
88 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 17/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
89 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 15/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
90 โครงการบวชเนกขัมจาริณีฯ ประจำปี 2566 ศาลาธรรม 11/08/2566 06:00-12:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ อนุมัติ
91 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 10/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
92 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 08/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
93 ปาย้อนวันวาน เทศกาลปอยหลวง ศาลาอ่างแก้ว 06/08/2566-07/08/2566 09:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดเชียงราย อนุมัติ
94 สานสัมพันธ์น้องปี้เมืองแป้ ศาลาอ่างแก้ว 05/08/2566 09:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ อนุมัติ
95 การแสดงศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ศาลาอ่างแก้ว 03/08/2566-04/08/2566 10:00-22:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
96 ค่ายต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สานสัมพันธ์หมอฟัน ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 01/08/2566 13:00-18:00 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
97 โครงการฮับขวัญขันโตก ประจำปีการศึกษา 1/2566 ศาลาอ่างแก้ว 29/07/2566-30/07/2566 09:00-23:59 คณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
98 โครงการสัมมนาชมรมนักศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ศาลาอ่างแก้ว 23/07/2566 10:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ อนุมัติ
99 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง “Welcome to ethics freshy” ปีที่ 1 ศาลาอ่างแก้ว 22/07/2566 07:00-18:00 ชมรมนักศึกษาชาติพันธุ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
100 Week of Welcome: International Day's Week of Welcome (I-WOW) ลานสังคีต 21/07/2566-23/07/2566 08:00-12:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
101 แรกพบปลาส้มจี๊ด First meet พะเยา ศาลาอ่างแก้ว 21/07/2566 10:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดพะเยา อนุมัติ
102 First Meet ข้าวหม้อแกงหม้อ กับเราปักษ์ใต้มช. ศาลาอ่างแก้ว 20/07/2566 15:00-19:00 ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ อนุมัติ
103 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 19/07/2566-20/07/2566 07:00-16:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุมัติ
104 อบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ศาลาอ่างแก้ว 19/07/2566 07:00-18:00 ศูนย์จัดการเมืองอัจฉริยะ อนุมัติ
105 เตรียมความพร้อมกิจกรรมฮับขวัญลูกช้างเชือกใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 17/07/2566-18/07/2566 16:00-22:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
106 สานสัมพันธ์น้องใหม่อีค่อน ลานสัก 16/07/2566 10:00-21:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
107 สานสัมพันธ์น้องใหม่อีค่อน ศาลาอ่างแก้ว 16/07/2566 10:00-21:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
108 กิจกรรมสานสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตัลและวิทยาลัยศิลปะสื่อ ศาลาอ่างแก้ว 15/07/2566 15:00-19:30 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
109 กิจกรรมสานสัมพันธ์ 2 วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 13/07/2566-15/07/2566 15:00-20:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
110 รับน้องสวนสนุก ลานสัก 08/07/2566 08:30-18:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
111 รับน้องสวนสนุก ศาลาอ่างแก้ว 08/07/2566 08:30-18:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
112 Humanities Cheerleader Spirit Night ศาลาอ่างแก้ว 07/07/2566-10/07/2566 08:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
113 รับน้องสวนสนุก ศาลาอ่างแก้ว 07/07/2566 12:00-18:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
114 รับน้องสวนสนุก ลานสัก 07/07/2566 12:00-18:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
115 โครงการ The Dorm’s Journey บันทึกบทหนึ่งของการเดินทาง ตอน ชวนน้องเต้นแอโรบิค ครั้งที่ 1 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/07/2566 15:00-19:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
116 สักการะพระบิดาประจำปีการศึกษา 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ ลานสัก 01/07/2566 06:00-13:00 คณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
117 Equality Unleashed:Embracing Equality ข่วงวัฒนธรรม 30/06/2566 16:30-17:00 ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ อนุมัติ
118 รับน้องฮ้องขวัญขันโตก ประจำปีการศึกษา 2566 คณะรัฐศาสตร์ฯ ศาลาอ่างแก้ว 29/06/2566-01/07/2566 16:00-23:59 คณะรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
119 พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 ศาลาธรรม 28/06/2566-29/06/2566 09:00-19:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
120 Democrazen ครั้งที่ 2 by Pol-Sci CMU ลานสัก 24/06/2566 08:00-20:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
121 กิจกรรม “First Date หละปูน มช. 64x65” ศาลาอ่างแก้ว 24/06/2566 16:00-19:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดลำพูน อนุมัติ
122 จัดทำคลิปวิดิโอชมรมผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์เพลงร่มแก้วถิ่นขวัญ สันเขื่อนอ่างแก้ว 24/06/2566 10:00-12:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
123 จัดทำคลิปวีดีโอชมรมผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์เพลงร่มแก้วถิ่นขวัญ ศาลาธรรม 24/06/2566 13:00-16:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
124 ฝึกระเบียบแถว ศาลาอ่างแก้ว 23/06/2566 07:00-15:30 สถานีตำรวจภูพิงค์ อนุมัติ
125 ค่าย AgroCMU X-perience Camp ครั้งที่ ๔ ศาลาอ่างแก้ว 23/06/2566 15:00-21:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
126 ค่ายรับเพื่อนใหม่ Pol-Sci Freshy Camp ลานสัก 18/06/2566 00:00-23:59 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
127 ค่ายใต้ผืนฟ้าชายคาเหลืองใจกลางเมืองอะตอม ลานสังคีต 17/06/2566 17:30-20:30 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
128 โครงการต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาธรรม 17/06/2566 12:30-18:00 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
129 Pol-Sci Freshy Camp ลานสัก 16/06/2566 09:00-16:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
130 งานโยคะโลก ศาลาอ่างแก้ว 16/06/2566-18/06/2566 06:00-15:00 ศูนย์อินเดีย คณะรัฐศาสตร์ฯ อนุมัติ
131 เปิดโลกกิจกรรม ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 13/06/2566-16/06/2566 08:30-22:00 สโมสรนักศึกาษา มช. อนุมัติ
132 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 12/06/2566 08:00-17:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติ
133 โครงการแรกพบรับของ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 1/2566 ศาลาอ่างแก้ว 11/06/2566 10:00-19:30 สโมสรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
134 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 09/06/2566 08:00-16:30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
135 บายศรีสู่ขวัญ ข่วงวัฒนธรรม 09/06/2566 12:00-21:00 สำนักงานหอพักนักศึกษา อนุมัติ
136 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 09/06/2566 08:00-16:30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
137 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 09/06/2566-10/06/2566 07:30-09:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
138 Singhakao First mate ลานสัก 07/06/2566-08/06/2566 08:00-16:30 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
139 กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ลานสัก 02/06/2566-03/06/2566 08:00-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
140 รับน้องรถไฟ ศาลาธรรม 02/06/2566-03/06/2566 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
141 งานทอดผ้าป่าสามัคคี ศาลาธรรม 20/05/2566 00:00-00:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
142 เลือกตั้ง ศาลาอ่างแก้ว 12/05/2566-14/05/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
143 ปราศรัย สส. ศาลาอ่างแก้ว 01/05/2566-03/05/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
144 โครงการค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท มช. มข. ครั้งที่ 31 ศาลาธรรม 30/04/2566-01/05/2566 08:30-22:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
145 ปราศรัย สส. ศาลาอ่างแก้ว 29/04/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
146 ปราศรัย สส. ศาลาอ่างแก้ว 25/04/2566-27/04/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
147 งานทำบุญ ชมรมผู้สูงอายุ ศาลาอ่างแก้ว 17/04/2566-21/04/2566 00:00-00:00 อ.ภิญโญ อนุมัติ
148 ถ่ายวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ ศาลาธรรม 07/04/2566-08/04/2566 08:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
149 กิจกรรม First Date หละปูน มช. 64x65 ศาลาอ่างแก้ว 01/04/2566-02/04/2566 17:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดลำพูน อนุมัติ
150 นิทรรศการและเสวนาเรื่อง “เก่า - ใหม่ เปิงใจ๋สล่าล้านนา” ศาลาธรรม 17/03/2566-19/02/2566 08:00-17:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
151 งานวิ่งชมรมกรีฑาบุคลากร มช. ศาลาธรรม 12/03/2566 03:00-15:00 ชมรมกรีฑาบุคลากร มช. อนุมัติ
152 จัดงานวิ่งชมรมกรีฑาบุคลากร มช. ศาลาอ่างแก้ว 11/03/2566 08:00-17:00 ชมรมกรีฑาบุคลากร มช. อนุมัติ
153 มนต์รักรัฐศาสตร์ ประจำปี 2565 ลานสังคีต 10/03/2566-12/03/2566 12:00-23:59 สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
154 สานสัมพันธ์พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2565 ลานสัก 06/03/2566 10:00-15:00 ชมรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
155 การแสดงละคร สวนปาล์ม 05/03/2566-14/03/2566 16:30-21:00 นักศึกษา วิชากำกับ คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
156 เพื่อถ่ายทำรายการ ภายใต้กระบวนวิชา 851448 ลานสัก 05/03/2566 09:00-17:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
157 นิทรรศการภาษาญี่ปุ่น ลานสังคีต 28/02/2566-01/03/2566 10:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
158 งานนิทรรศการญี่ปุ่น (Nihonsai) ศาลาอ่างแก้ว 27/02/2566-02/03/2566 08:00-22:00 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
159 chiangmai bike & Run 2003 ศาลาอ่างแก้ว 25/02/2566-26/02/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
160 SOC FEST2023 ลานสังคีต 24/02/2566-25/02/2566 12:00-22:00 สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
161 Chiangmai bike&run2023 ศาลาอ่างแก้ว 23/02/2566-24/02/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
162 คืนสู่เหย้าชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย ศาลาธรรม 18/02/2566-19/02/2566 00:00-00:00 ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย สมช อนุมัติ
163 ละครลาว ละครรำ ลานสัก 17/02/2566-20/02/2566 00:00-00:00 ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย อนุมัติ
164 ละครประจำปี "เพลงลาว เพลงรำ" ประจำปีการศึกษา 2565 ลานสัก 16/02/2566-20/02/2566 00:00-00:00 ฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย อนุมัติ
165 ละครประจำปี "เพลงลาว เพลงรำ" ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 16/02/2566-20/02/2566 00:00-00:00 ฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย อนุมัติ
166 นักศึกษาชมรมดนตรี คณะบริหารธุรกิจ จัดการแสดงดนตรี กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ของฉัน ลานสังคีต 14/02/2566 15:00-22:30 บริหารธุรกิจ อนุมัติ
167 ละครประจำปี "เพลงลาว เพลงรำ" ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 14/02/2566-22/02/2566 00:00-00:00 ฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย อนุมัติ
168 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๗ สันเขื่อนอ่างแก้ว 10/02/2566 15:00-20:00 ชมรมพุทธศิลปและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
169 กาดนัดแมสคอม ลานสังคีต 10/02/2566-12/02/2566 09:30-23:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
170 humanitie cheerleader ศาลาอ่างแก้ว 10/02/2566-12/02/2566 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
171 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๗ ลานสัก 09/02/2566-13/02/2566 00:00-23:59 ชมรมพุทธศิลปและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
172 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๗ ศาลาธรรม 08/02/2566-14/02/2566 00:00-23:59 ชมรมพุทธศิลปและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
173 กิจกรรมเขียนจดหมายถึงตะวันแบม ศาลาอ่างแก้ว 08/02/2566 16:00-19:00 ชมรมประชาธิปไตย อนุมัติ
174 Human music concert ลานสังคีต 04/02/2566-06/02/2566 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
175 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 03/02/2566 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
176 กีฬาฮาเฮ ลานสัก 03/02/2566 12:30-16:00 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
177 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 01/02/2566 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
178 งานสถาปนา มช. ศาลาธรรม 26/01/2566 06:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
179 งานเลี้ยงกิติมศักดิ์ ศาลาธรรม 24/01/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
180 กิจกรรมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯและนันทนาการแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57 โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ลานสังคีต 23/01/2566 07:00-18:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
181 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ศาลาธรรม 22/01/2566-23/01/2566 09:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
182 ฝึกซ้อมบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ศาลาอ่างแก้ว 20/01/2566-21/01/2566 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
183 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 14/01/2566 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
184 Indian Festival ลานสังคีต 13/01/2566 09:00-21:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ + ศูนย์อินเดีย อนุมัติ
185 Tour de cmu ศาลาอ่างแก้ว 12/01/2566-15/01/2566 00:00-00:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
186 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 11/01/2566 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
187 งานวันเด็ก ลานสัก 11/01/2566 13:00-16:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
188 พิธีให้โอวาทนักกีฬาที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ศาลาธรรม 09/01/2566 08:30-18:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
189 งานวันทรงดนตรี ลานสังคีต 07/01/2566-10/01/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
190 พิธิเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา ศาลาอ่างแก้ว 31/12/2565-01/01/2566 06:00-12:00 ชมรมซอฟท์บอลและเบสบอล สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
191 ซ้อมสันทนาการ 6 คณะงานฟุตบอลประเพณีวิศวะสวนดอก 2565 ศาลาอ่างแก้ว 28/12/2565 17:30-21:00 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
192 โครงการกาดซาวห้า ตอน ลานละมุนอุ่นไอหนาว ภาคการศึกษา 2/2565 ลานสังคีต 25/12/2565-26/12/2565 08:00-08:00 พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
193 จัดกิจกรรม รับน้องขันโตก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 24/12/2565-25/12/2565 16:00-22:00 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อนุมัติ
194 กิจกรรม “กาดซาวห้า” เดือนธันวาคม ตอน ลานละมุนอุ่นไอหนาว ลานสังคีต 24/12/2565-26/12/2565 10:00-22:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
195 โครงการสานาัมพันธ์สันทนาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ลานสังคีต 23/12/2565-25/12/2565 08:00-18:00 ชมรมสันทนาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
196 เชื่อมสัมพันธ์สามัคคี ลานสัก 23/12/2565 08:00-13:00 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติ
197 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 23/12/2565-24/12/2565 08:00-22:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
198 งาน International Day ลานสังคีต 22/12/2565-23/12/2565 15:00-23:00 บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ
199 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 21/12/2565 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
200 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 18/12/2565 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
201 กิจกรรมฮับขวัญขันโตก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาลาอ่างแก้ว 17/12/2565 08:00-22:00 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
202 แรกพบ แลกรัก ลานสัก 17/12/2565 08:00-13:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
203 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย 2565 ศาลาธรรม 16/12/2565-22/12/2565 00:00-23:59 ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
204 กิจกรรมคนไทยมีดี Festival ลานสังคีต 15/12/2565-17/12/2565 10:00-18:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
205 งานขันโตก ลานสัก 15/12/2565 18:00-21:00 วมว.-มช โรงเรียนสาธิต มช. อนุมัติ
206 เช็คอิน มช. ลานสังคีต 15/12/2565 16:30-17:30 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตรใ์นโรงเรียน โดยการกํากับดแูลของมหาวิทยาลัย อนุมัติ
207 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 10/12/2565 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
208 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 08/12/2565 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
209 กีฬาพื้นบ้าน ลานสังคีต 07/12/2565 08:00-12:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
210 โครงการสานสัมพันธ์ มนุษย์- บริหาร ศาลาอ่างแก้ว 03/12/2565-05/12/2565 09:00-23:00 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
211 บายศรีสู่ขวัญ สือบสายวัฒนธรรมล้านนา ศาลาอ่างแก้ว 26/11/2565 16:00-22:00 ทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
212 กิจกรรมทัศนศึกษาสัญจรฯ ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ ศาลาธรรม 25/11/2565 08:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
213 กิจกรรมทัศนศึกษาสัญจรฯ ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ ศาลาอ่างแก้ว 25/11/2565 08:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
214 กิจกรรมทัศนศึกษาสัญจรฯ ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ สันเขื่อนอ่างแก้ว 25/11/2565 08:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
215 ทำบุญให้คณาจารย์และเพื่อนที่ล่วงลับ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15 คณะเศรษฐศาสตร์ ศาลาธรรม 25/11/2565 06:00-13:30 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
216 กิจกรรมฉายหนังกลางแปลง พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ ลานสังคีต 25/11/2565 09:00-23:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
217 โครงการเพื่อนดูหนังครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25651 ลานสังคีต 24/11/2565-25/11/2565 08:00-22:30 พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ ส.มช. อนุมัติ
218 กิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2565 ศาลาอ่างแก้ว 21/11/2565 09:00-23:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช อนุมัติ
219 เตรียมความพร้อมการแสดงสปิริตรับน้องขึ้นดอย คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 18/11/2565 09:30-12:00 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
220 ดนตรีในสวน ลานสังคีต 15/11/2565 16:00-18:30 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
221 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 14/11/2565-16/11/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
222 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 11/11/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
223 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 08/11/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
224 cmu marathon ศาลาอ่างแก้ว 07/11/2565-14/11/2565 00:00-00:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
225 cmu marathon ศาลาธรรม 07/11/2565-14/11/2565 00:00-00:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
226 cmu marathon ลานสัก 07/11/2565-14/11/2565 00:00-00:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
227 cmu marathon ศาลาอ่างแก้ว 01/11/2565-06/11/2565 00:00-00:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
228 ซ้อมนักกีฬา ศาลาอ่างแก้ว 25/10/2565-28/10/2565 09:12-09:12 โรงเรียนสาธิตมช อนุมัติ
229 สานสัมปักษ์ใต้ ศาลาอ่างแก้ว 08/10/2565 08:00-19:00 ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ อนุมัติ
230 ค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์รักประชาธิปไตยครั้งที่ 13 ลานสัก 08/10/2565 09:00-17:00 รัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
231 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 07/10/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
232 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 04/10/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
233 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 01/10/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
234 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 30/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
235 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 27/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
236 สานสัมพันธ์น้องพี่คณะสังคมศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 27/09/2565-28/09/2565 08:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
237 กิจกรรมแนะแนวการจราจรและส่งเสริมความปลอดภัยบนถนนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Safety Road 2022) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศาลาอ่างแก้ว 25/09/2565 08:00-22:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
238 โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์+คณะสื่อสารมวลชน ศาลาอ่างแก้ว 23/09/2565-24/09/2565 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
239 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 23/09/2565-24/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
240 สานสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กับคณะสื่อสารมวลชน ศาลาธรรม 23/09/2565 17:00-22:00 สโมสรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
241 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาชมรม Mass Comm Performance (แลกสันทนาการ) ศาลาอ่างแก้ว 21/09/2565 12:00-18:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
242 JAZZ TO MEET YOU ลานสังคีต 21/09/2565 15:00-19:30 การสื่อสารมวลชน อนุมัติ
243 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 20/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
244 โครงการแพทยศาสตร์การดนตรีครั้งที่ 5 ศาลาอ่างแก้ว 16/09/2565-18/09/2565 08:30-16:00 แพทยศาสตร์ อนุมัติ
245 งานเกษียณ ศาลาธรรม 16/09/2565-19/09/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
246 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 13/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
247 โครงการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการฝึกสมาธิสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาลาธรรม 10/09/2565-11/09/2565 08:00-17:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
248 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 10/09/2565-11/09/2565 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
249 สันทนาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ศาลาอ่างแก้ว 07/09/2565 16:30-19:30 คณัอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
250 ดนตรี “Spacebar Music Hub” ศาลาอ่างแก้ว 24/08/2565-27/08/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
251 พิธีรับตำแหน่งใหม่ ศาลาธรรม 24/08/2565-27/08/2565 07:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
252 งานรับตำแหน่งใหม่ ศาลาธรรม 23/08/2565-26/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
253 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 23/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
254 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 23/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
255 การอบรมภาคปฎิบัติการขับรถตอนกลางคืน ศาลาอ่างแก้ว 20/08/2565-21/08/2565 08:00-21:00 คณะแพทยศาสตร์ อนุมัติ
256 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ศาลาธรรม 17/08/2565-19/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
257 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 16/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
258 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 16/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
259 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 13/08/2565 15:30-22:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
260 งานทำบุญตักบาตร วันแม่ ศาลาอ่างแก้ว 11/08/2565-12/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
261 กิจกรรมวันแม่ ศาลาธรรม 11/08/2565-12/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
262 บวชเนกขัมมะ ศาลาธรรม 10/08/2565-12/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
263 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 09/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
264 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 09/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
265 รับน้องฮ้องขวัญขันโตก ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 07/08/2565 14:00-22:00 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
266 กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี ศาลาอ่างแก้ว 06/08/2565 08:30-16:30 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
267 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 05/08/2565-07/08/2565 00:00-00:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
268 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ลานสังคีต 03/08/2565-07/08/2565 00:00-00:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
269 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 02/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
270 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 02/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
271 ฝึกจราจร ศาลาอ่างแก้ว 27/07/2565 00:00-00:00 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ อนุมัติ
272 workshop สวนปาล์ม 27/07/2565 17:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
273 พิธีถวายพระพร ศาลาธรรม 26/07/2565-28/07/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
274 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 26/07/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
275 งานทำบุญ ศาลาอ่างแก้ว 25/07/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
276 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 24/07/2565 08:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
277 รับน้องกายภาพบำบัดรุ่น 39 ศาลาอ่างแก้ว 23/07/2565 05:00-18:00 คณะเทคนิคการเเพทย์ สาขากายภาพบำบัด อนุมัติ
278 รับน้องกายภาพบำบัด ศาลาอ่างแก้ว 22/07/2565 17:00-20:00 คณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
279 พิธีรับตำแหน่งใหม่ ศาลาธรรม 21/07/2565-25/07/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
280 สานสัมพันธ์ชั้นปี ศาลาอ่างแก้ว 20/07/2565 09:00-16:00 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
281 รับน้องใหม่ ลานสังคีต 16/07/2565 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
282 ค่าย Dramocrazen at แม่อายวิทยาคม ลานสัก 16/07/2565 11:00-17:30 คณะรัฐศาสตร์ฯ อนุมัติ
283 พิธีมอบทุนการศึกษา ศาลาธรรม 11/07/2565 08:30-16:30 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
284 กิจกรรมขันโตกเศรษฐศาสตร์ต้อนรับน้องใหม่ ศาลาอ่างแก้ว 08/07/2565-09/07/2565 09:00-22:00 เศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
285 กิจกรรมขันโตกเศรษฐศาสตร์ต้อนรับน้องใหม่ ลานสัก 08/07/2565-09/07/2565 09:00-22:00 เศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
286 กิจกรรมแรกพบรับของ (ครั้งที่ 2) ศาลาอ่างแก้ว 03/07/2565 07:00-13:00 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
287 กิจกรรมแรกพบรับของ (ครั้งที่ 2) ลานสัก 03/07/2565 07:00-13:00 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
288 สันทนาการ รับน้องสวนผัก ลานสัก 02/07/2565 08:30-16:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
289 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 01/07/2565-02/07/2565 09:00-22:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
290 ฝึกปฏิบัติประจำปี สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ศาลาอ่างแก้ว 01/07/2565 08:00-16:00 สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ อนุมัติ
291 โลกของสีรุ้ง ลานสังคีต 29/06/2565 17:00-20:00 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อนุมัติ
292 workshop สวนปาล์ม 29/06/2565 17:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
293 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 24/06/2565-28/06/2565 07:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
294 ตรวจ ATK พิธีประกาศเกียรติคุณนศ.มช. ปีการศึกษา 2564 ศาลาอ่างแก้ว 23/06/2565 08:30-16:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
295 พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ศาลาธรรม 23/06/2565 08:30-16:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
296 จัดเตรียมงานพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ศาลาธรรม 22/06/2565 13:00-16:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
297 การแสดงคนตรี ลานสังคีต 19/06/2565 16:00-18:30 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
298 วันโยคะสากล ครั้งที่ 8 ศาลาอ่างแก้ว 18/06/2565-19/06/2565 06:00-12:00 ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
299 แรกพบรับของ ศาลาอ่างแก้ว 17/06/2565 07:00-17:30 สโมสรคณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
300 Pre-college ลานสังคีต 14/06/2565 09:00-12:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
301 รับน้องปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 11/06/2565-14/06/2565 09:00-17:00 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
302 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในหอพัก สวนปาล์ม 10/06/2565 09:00-15:00 สำนักงานหอพักนักศึกษา อนุมัติ
303 ตรวจATK ศาลาอ่างแก้ว 12/05/2565 13:00-18:30 คณะสังคศาสตร์ อนุมัติ
304 ตรวจ ATK ศาลาอ่างแก้ว 10/05/2565 13:00-18:30 คณะสังคศาสตร์ อนุมัติ
305 ตรวจ ATK ศาลาอ่างแก้ว 08/05/2565 13:00-18:30 คณะสังคศาสตร์ อนุมัติ
306 ฝึกอบรมสายตรวจ ลานสังคีต 05/05/2565-06/05/2565 13:00-08:30 สถานีตำรวจท่องเที่ยว อนุมัติ
307 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทุนการศึกษา ศาลาธรรม 30/04/2565 07:00-12:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
308 Workshop ลานสังคีต 31/03/2565 10:00-18:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
309 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ศาลาธรรม 23/03/2565-24/03/2565 09:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
310 ฝึกซ้อมบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ศาลาอ่างแก้ว 21/03/2565-22/03/2565 08:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
311 To be number one ศาลาอ่างแก้ว 19/03/2565 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
312 ฝึกซ้อมบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ศาลาอ่างแก้ว 18/03/2565 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
313 งานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ครั้งที่ 16 สันเขื่อนอ่างแก้ว 17/02/2565 16:00-20:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
314 งานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ศาลาธรรม 15/02/2565-22/02/2565 08:00-16:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
315 ตรวจ ATK ศาลาอ่างแก้ว 14/02/2565 08:00-12:00 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุมัติ
316 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตส่งต่อความรู้ ส่งต่อความรัก ลานสังคีต 13/02/2565-17/02/2565 08:00-10:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
317 สานสัมพันธ์ 5 คณะ ลานสังคีต 11/02/2565-12/02/2565 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
318 งานแถลงข่าว และแสดงผลงานวิจัย ศาลาธรรม 07/02/2565 10:00-16:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
319 งานดนตรี ลานสังคีต 05/02/2565-06/02/2565 12:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
320 ซ้อมรับปริญญา ศาลาอ่างแก้ว 28/01/2565-01/02/2565 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
321 งานสถาปนา มช. ศาลาธรรม 24/01/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
322 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 22/01/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
323 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 19/01/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
324 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 15/01/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
325 งานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ศาลาธรรม 12/01/2565-13/01/2565 09:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
326 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 12/01/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
327 กิจกรรม ศาลาอ่างแก้ว 10/01/2565-14/01/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัย อนุมัติ
328 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 25/12/2564 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
329 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 22/12/2564 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
330 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 18/12/2564-19/12/2564 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
331 งานแถลงข่าว พิธีลงนาม ศาลาธรรม 09/09/2564 17:00-20:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
332 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 06/07/2564 00:00-00:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุมัติ
333 พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษา ศาลาธรรม 07/06/2564-08/06/2564 08:30-16:30 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
334 พิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา ศาลาธรรม 01/06/2564-02/06/2564 08:30-16:30 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
335 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 28/04/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
336 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 21/04/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
337 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 07/04/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
338 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ศาลาอ่างแก้ว 26/03/2564-28/03/2564 06:00-20:00 แขวงศรีวิชัย อนุมัติ
339 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 17/03/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
340 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 10/03/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
341 งานทอดผ้าป่าสามัคคี ศาลาธรรม 08/03/2564-09/03/2564 07:00-12:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
342 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 03/03/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
343 งานนิทรรศการญี่ปุ่น ลานสังคีต 27/02/2564 08:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อนุมัติ
344 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 24/02/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
345 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๕ สันเขื่อนอ่างแก้ว 18/02/2564 17:00-21:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษา และประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
346 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๕ ศาลาธรรม 17/02/2564-23/02/2564 08:00-23:59 ชมรมพุทธศิลปศึกษา และประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
347 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 17/02/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
348 งานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่า มช. ศาลาธรรม 19/01/2564-20/01/2564 09:00-23:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
349 ซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ศาลาอ่างแก้ว 17/01/2564-18/01/2564 00:00-15:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
350 Law Freshy Night 2020 ศาลาอ่างแก้ว 19/12/2563-20/12/2563 08:00-22:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
351 งานรับน้องฮ้องขวัญขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 19/12/2563 00:00-00:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
352 engineering career day ศาลาอ่างแก้ว 17/12/2563-18/12/2563 08:30-21:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
353 engineering career day ศาลาอ่างแก้ว 16/12/2563 08:30-21:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
354 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 12/12/2563 12:00-22:00 วิทยาลัยศิละ สื่อ และเทคโนโลยี อนุมัติ
355 งานฮับขวัญน้องหล้า ศาลาอ่างแก้ว 07/12/2563-08/12/2563 08:00-22:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
356 งานเชื่อมสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 06/12/2563 03:00-16:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
357 ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 04/12/2563-06/12/2563 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
358 เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นดอย ลานสัก 04/12/2563 08:00-18:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
359 พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ศาลาธรรม 03/12/2563-04/12/2563 08:00-16:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
360 เตรียมความพร้อมพี่พาน้องนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ศาลาอ่างแก้ว 01/12/2563 17:00-18:30 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
361 เตรียมความพร้อมพี่พาน้องนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ศาลาอ่างแก้ว 30/11/2563 17:00-18:30 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
362 งานจัดเลี้ยงขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 28/11/2563-29/11/2563 00:00-00:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
363 เตรียมความพร้อมพี่พาน้องนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ศาลาอ่างแก้ว 27/11/2563 17:00-18:30 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
364 เกมเศรษศาสตร์สัมพันธ์ ศาลาอ่างแก้ว 25/11/2563 11:00-19:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
365 พิธีบำเพ็ญกุศล ร.9 ศาลาอ่างแก้ว 13/10/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
366 โครงการค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ ลานสัก 10/10/2563 12:00-14:30 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
367 งานเลี้ยงค่ายอาสา ศาลาธรรม 09/10/2563 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
368 สานสัมพันธ์ปักษ์ใต้ ศาลาอ่างแก้ว 04/10/2563 09:30-20:00 ชมรมปักษ์ใต้ อนุมัติ
369 งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณสมาชิกสหกรณ์ ศาลาธรรม 03/10/2563 00:00-00:00 สหกรณ์ อนุมัติ
370 ฝึกซ้อมสันทนาการ ศาลาอ่างแก้ว 03/10/2563 13:00-15:00 คณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
371 งานวิ่ง + ปั่นจักรยาน ศาลาอ่างแก้ว 26/09/2563-27/09/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
372 การฝึกสมาธิ ศาลาธรรม 23/09/2563 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
373 กิจกรรม "ออก..ให้ถูกท่า สวยได้ตามวัย" ศาลาอ่างแก้ว 16/09/2563-27/11/2563 15:00-17:00 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ภายใต้โครงการ Healthy CMU อนุมัติ
374 เปิดกิจกรรม "เดิน-วิ่งล่าแต้ม CMU Walk Together" ภายใต้โครงการ 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ศาลาอ่างแก้ว 16/07/2563 13:00-17:00 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) อนุมัติ
375 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 29/06/2563 07:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
376 sport night ศาลาอ่างแก้ว 14/02/2563-15/02/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
377 การสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ศาลาอ่างแก้ว 10/02/2563-12/02/2563 13:00-19:00 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุมัติ
378 cmu marathon ศาลาอ่างแก้ว 06/02/2563-09/02/2563 00:00-00:00 สมาคมศิษย์เก่า อนุมัติ
379 งาน 55 ปี มช. ศาลาธรรม 31/01/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
380 งานเลี้ยงกิติมศักดิ์ ศาลาธรรม 27/01/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
381 งานสถาปนา มช. ศาลาธรรม 24/01/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
382 ฝึกซ้อมบัณฑิต งานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ศาลาอ่างแก้ว 23/01/2563-24/01/2563 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
383 cmu cheerleader ศาลาอ่างแก้ว 17/01/2563-19/01/2563 00:00-00:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ