ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน สถานะ
1 งาน CMU Pet Festival 2024 คณะสพ. ลานสังคีต 11/10/2567-13/10/2567 08:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 งาน CMU Pet Festival คณะสพ. ศาลาอ่างแก้ว 10/10/2567-15/10/2567 08:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงานที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2567 ศาลาธรรม 20/09/2567 07:00-13:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
4 เปิดตลาดแอคบา AccBA Market ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/08/2567 08:00-16:00 คณะบริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 โครงการฮับขวัญขันโตก คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2567 ศาลาอ่างแก้ว 03/08/2567-04/08/2567 09:00-02:00 คณะเทคนิคการแพทย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 เปิดตลาดแอคบา AccBA Market ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 03/08/2567-04/08/2567 08:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 มนุษยศาสตร์ขันโตกสัมพันธ์ ข่วงวัฒนธรรม 15/07/2567-17/05/2567 16:30-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
8 รับน้องขันโตก(ขันโตกบ้านบานเย็น) ประจำปีการศึกษา 2567 ศาลาอ่างแก้ว 14/07/2567 06:00-02:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
9 สานสัมพันธ์กีฬารับน้องใหม่บ้านบานเย็น ประจำปีการศึกษา 2567 ลานสัก 13/07/2567-14/07/2567 15:00-19:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
10 ประเพณีรับน้องขันโตก ประจำปีการศึกษา 2567 ศาลาอ่างแก้ว 12/07/2567-14/07/2567 08:00-00:00 คณะเภสัชศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 โครงการแนะนำและทำความรู้จักชมรมดนตรีสากล ศาลาอ่างแก้ว 05/07/2567-07/07/2567 15:00-02:00 ชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 01/07/2567-05/07/2567 06:00-20:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 มหกรรมดนตรีสร้างสรรค์และแสดงศักยภาพนักศึกษา Sour Festival 2024 ลานสังคีต 23/06/2567-26/06/2567 08:00-22:00 พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 งานโยคะโลก ศาลาอ่างแก้ว 21/06/2567-23/06/2567 05:00-19:00 กองวิเทศสัมพันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 รับขวัญนักศึกษาใหม่ (พาแลงแรกพบ) ลานสัก 21/06/2567-23/05/2567 08:00-18:00 คณะเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 ลานสังคีต 14/06/2567-17/06/2567 07:00-22:00 ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 ศาลาอ่างแก้ว 14/06/2567-17/06/2567 07:00-22:00 ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 ผ้าป่า ศาลาธรรม 13/06/2567-15/06/2567 07:00-16:30 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
19 Pol sci Freshy camp 2024 ลานสัก 13/06/2567-14/06/2567 08:00-18:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
20 การแสดงดนตรีโพรโมตชมรมดุริยางค์ ลานสังคีต 12/06/2567 15:30-17:00 คณะบริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่เส้นทางสีขาวสู่บ้านสีแสดม่วงสีม่วง ศาลาอ่างแก้ว 11/06/2567 07:00-17:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
22 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่เส้นทางสีขาวสู่บ้านสีแสดม่วงสีม่วง ศาลาธรรม 11/06/2567 07:00-17:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่เส้นทางสีขาวสู่บ้านสีแสดม่วงสีม่วง ลานสังคีต 11/06/2567 07:00-17:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่เส้นทางสีขาวสู่บ้านสีแสดม่วงสีม่วง ลานสัก 11/06/2567 07:00-17:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่เส้นทางสีขาวสู่บ้านสีแสดม่วงสีม่วง สวนปาล์ม 11/06/2567 08:00-11:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 โดยใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมฐานเชิงบูรณาการ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 11/06/2567 07:00-11:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 กิจกรรมโครงการแรกพบรับของ ศาลาอ่างแก้ว 10/06/2567 10:00-20:00 คณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
28 กิจกรรมเตรียมความ พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ศาลาอ่างแก้ว 09/06/2567 07:00-15:30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
29 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย อ่างแก้วเกมส์2024 (กีฬาจักรยาน) ศาลาอ่างแก้ว 05/06/2567-08/06/2567 07:00-12:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
30 ถ่ายทำวิดีทัศน์นำเชียร์บทเพลง มั่นรัก มช. ศาลาธรรม 05/06/2567 14:00-16:00 คณะนิติศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
31 กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟประจำปี 2567 ลานสัก 01/06/2567-02/06/2567 08:00-16:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
32 โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ศาลาอ่างแก้ว 24/05/2567-26/05/2567 08:00-18:00 สำนักบริการวิชาการ อนุมัติ
33 ถ่ายรูปโปรโมทรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา2567 ศาลาธรรม 18/05/2567 06:00-12:00 ชมรมผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
34 ฝึกระเบียบ ศาลาอ่างแก้ว 16/05/2567 13:00-16:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
35 ฝึกทบทวนประจำปี สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ศาลาอ่างแก้ว 15/05/2567 13:00-16:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
36 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่เส้นทางสีขาวสู่บ้านสีแสดม่วงสีม่วง ลานสัก 11/05/2567 07:00-17:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
37 พิธีมอบเครื่องราชย์ ศาลาธรรม 10/05/2567-14/05/2567 06:00-18:00 กองบริหารงานบุคคล อนุมัติ
38 งานดำหัว ศาลาธรรม 25/04/2567-26/04/2567 06:00-18:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
39 งานดำหัว ลานสัก 24/04/2567-26/04/2567 08:00-19:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
40 ทำบุญ ศาลาธรรม 17/04/2567-19/04/2567 07:00-17:00 ชมรมรัตตัญญู อนุมัติ
41 AUN AYCF Thailand บูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 4 ศาลาธรรม 08/04/2567-10/04/2567 08:00-17:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
42 โครงการส่งเสริม สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (Songkran Festival) ข่วงวัฒนธรรม 08/04/2567-09/04/2567 08:00-08:00 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ อนุมัติ
43 ค่ายเยาวชนดาราศาสตร์ สวนปาล์ม 07/04/2567 18:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
44 กิจกรรม AUN - AYCF Thailand บูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 4 ศาลาธรรม 05/04/2567-07/04/2567 12:00-14:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
45 ขออนุเคราะห์ใช้สถานที่สำหรับถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ลานสังคีต 28/03/2567 07:00-09:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
46 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สำหรับถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต สันเขื่อนอ่างแก้ว 28/03/2567 07:00-09:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
47 Holi Festival ข่วงวัฒนธรรม 24/03/2567-25/03/2567 08:00-14:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
48 ตะวันรอน ละครนอก ศาลาธรรม 03/03/2567 06:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
49 ตะวันรอน ละครนอก ศาลาอ่างแก้ว 03/03/2567 06:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
50 ตะวันรอน ละครนอก ลานสังคีต 03/03/2567 06:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
51 ตะวันรอน ละครนอก ลานสัก 01/03/2567-03/03/2567 06:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
52 งานสภากาแฟ ลานสัก 27/02/2567-28/02/2567 05:00-12:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
53 Food truck ลานสังคีต 26/02/2567-27/02/2567 08:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
54 กีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ ลานสังคีต 25/02/2567 08:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
55 กีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ ศาลาอ่างแก้ว 25/02/2567 08:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
56 กีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ ลานสัก 25/02/2567 08:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
57 MedxEnt Chapter2 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 25/02/2567-26/02/2567 10:00-22:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
58 แห่พระพุทธรูป (วัดผาลาด) ข่วงวัฒนธรรม 24/02/2567 08:00-20:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
59 MEDxENT Music Festival Chapter2 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 24/02/2567 10:00-22:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
60 กิจกรรมขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 23/02/2567 08:00-22:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
61 กิจกรรมการพัฒนาโครงการภายใต้การดูเเลขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (CMU Transform) ลานสังคีต 23/02/2567-24/02/2567 08:00-22:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
62 โครงการอ้อมกอดเด็กดี ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ศาลาอ่างแก้ว 22/02/2567 18:00-21:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติ
63 โครงการสานสัมพันธ์ชมรมดนตรีสากลคณะรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์เเละคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ลานสังคีต 21/02/2567-22/02/2567 02:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
64 กิจกรรมโครงการแสดงศักยภาพดนตรีสากล CMU Band (BUFF RocK) ประจำปีการศึกษา 2566 ลานสังคีต 18/02/2567-20/02/2567 02:00-17:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
65 แสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน (อีสานสัมพันธ์) ประจำปีการศึกษา 2566 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 17/02/2567-20/02/2567 16:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
66 แพทยศาสตร์การดนตรี ครั้งที่ 6 ศาลาอ่างแก้ว 16/02/2567-18/02/2567 07:00-16:00 คณะแพทยศาสตร์ อนุมัติ
67 - ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 15/02/2567 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
68 โครงการอีสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ลานสังคีต 14/02/2567-17/02/2567 13:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
69 นิทรรศการญี่ปุ่น (Nihonsai) ศาลาอ่างแก้ว 13/02/2567-15/02/2567 13:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
70 คอนเสิร์ตชมรมดนตรีสากล คณะบริหารธุรกิจ ลานสังคีต 13/02/2567 12:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
71 Arch Fest 2023 ข่วงวัฒนธรรม 13/02/2567-18/02/2567 08:00-22:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
72 ช้างทอง Market ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 12/02/2567-14/02/2567 08:00-22:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
73 สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาธรรม 12/02/2567-21/02/2567 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
74 การแสดงขับร้องของผู้สูงวัย ลานสัก 12/02/2567 12:00-20:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
75 กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ศาลาธรรม 11/02/2567 14:00-19:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
76 กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ลานสังคีต 09/02/2567-12/02/2567 14:00-14:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
77 กระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ศาลาอ่างแก้ว 09/02/2567-12/02/2567 14:00-14:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
78 มนต์รักรัฐศาสตร์ ลานสังคีต 06/02/2567-08/02/2567 02:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
79 เตรียมความพร้อมผู้เเทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/02/2567-06/02/2567 09:00-22:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
80 ล่นเปนยา 2 ศาลาอ่างแก้ว 03/02/2567-04/02/2567 12:00-22:00 สมาคมศิษย์คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
81 คอนเสิร์ต นกเฟสติวัล ครั้งที่ 4 ลานสังคีต 02/02/2567-05/02/2567 08:00-22:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
82 cmu chinese new year 2024 ลานสัก 01/02/2567-02/02/2567 16:00-20:30 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ อนุมัติ
83 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ศาลาธรรม 27/01/2567-28/01/2567 08:00-22:00 สมาคมศิษย์เก่า อนุมัติ
84 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ลานสัก 27/01/2567-28/01/2567 08:00-22:00 สมาคมศิษย์เก่า อนุมัติ
85 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และนันทนาการแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ลานสังคีต 27/01/2567-31/01/2567 13:00-12:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
86 พิธีฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต ศาลาอ่างแก้ว 25/01/2567-26/01/2567 09:00-17:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
87 กาดซาวห้า ลานสังคีต 24/01/2567-26/01/2567 02:00-22:00 พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มช. อนุมัติ
88 Japanese Lantern Festival Under the moonlight ลานสังคีต 22/01/2567-23/01/2567 08:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
89 กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์ภาษาเยอรมันกลางแจ้ง ลานสังคีต 19/01/2567-21/01/2567 17:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
90 สานศิลป์ กิ๋น แอ่ว อู้ ศาลาอ่างแก้ว 16/01/2567-24/01/2567 09:00-22:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
91 Tour de cmu ศาลาอ่างแก้ว 13/01/2567-15/01/2567 05:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า อนุมัติ
92 งานวันทรงดนตรี ลานสังคีต 08/01/2567-10/01/2567 08:00-22:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
93 Classic Krub 2024 ลานสังคีต 07/01/2567 16:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
94 กึ๊ดเติงหาอุ้ยและลูกหลานรัก ลานสัก 27/12/2566 12:00-16:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
95 โครงการ“สานสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 (Econ X AccBA)” ศาลาอ่างแก้ว 24/12/2566 07:00-17:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
96 โครงการ“สานสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 (Econ X AccBA)” ลานสัก 24/12/2566 07:00-17:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
97 การเเลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เรื่อง การกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. (CMU HOM FESTIVER ตอน CMU TALK TO ME) ลานสังคีต 24/12/2566-26/12/2566 06:00-00:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
98 Warm Festival 2023 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 24/12/2566 08:30-21:00 ชมรมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
99 Carnival ลานสังคีต 23/12/2566 16:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
100 โครงการ“สานสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566 (Econ X AccBA)” ศาลาอ่างแก้ว 23/12/2566 08:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
101 สานสัมพันธ์ (3 คณะ วิทยาศาสตร์ สังคม มนุษย์) ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 22/12/2566-23/12/2566 16:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
102 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ( วิทย์ มนุษย์ สังคม / จัดเตรียมสถานที่) ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 22/12/2566 16:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
103 CMU International Festival 2023 ลานสังคีต 21/12/2566-22/12/2566 08:00-22:00 บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ
104 งานขันโตก คณะนิติศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 19/12/2566-20/12/2566 16:00-22:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
105 Food Truck Festival ลานสังคีต 19/12/2566 06:00-22:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
106 โครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ลานสังคีต 16/12/2566 09:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
107 โครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 31 สันเขื่อนอ่างแก้ว 16/12/2566 09:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
108 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 16/12/2566 09:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
109 กระหาย SOUND ยกกำลัง 2 ลานสังคีต 12/12/2566-15/12/2566 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
110 สื่อวิดิทัศน์สำหรับผู้นำเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาลาธรรม 10/12/2566 05:00-15:00 ชมรมผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
111 รำวงเเลนด์ เเดนสันทนาการ ลานสังคีต 09/12/2566-11/12/2566 08:00-13:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
112 จัดกิจกรรม Inter-Traditional Sport event ลานสัก 09/12/2566-10/12/2566 09:00-17:00 บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ
113 กีฬาผูกใจชาวหอ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 09/12/2566 07:00-12:00 หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร5 อนุมัติ
114 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงด้วยตัวเอง ลานสังคีต 08/12/2566 15:00-22:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
115 รับน้องขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 07/12/2566-10/12/2566 07:00-02:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
116 สานสัมพันธ์แอคบานิติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ศาลาอ่างแก้ว 06/12/2566 10:00-21:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
117 สานสัมพันธ์แอคบานิติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ลานสัก 06/12/2566 10:00-16:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
118 กิจกรรมสานสัมพันธ์แอคบา-นิติ ศาลาอ่างแก้ว 05/12/2566 18:00-21:00 คณะบริหารธุรกิจ อนุมัติ
119 สานสัมพันธ์พี่น้องปักษ์ใต้ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ศาลาอ่างแก้ว 02/12/2566 09:00-20:00 ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ อนุมัติ
120 กิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลประจำปี 2566 ข่วงวัฒนธรรม 02/12/2566 12:00-22:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
121 คนไทยมีดี เฟสติวัล 2023 ลานสังคีต 30/11/2566-03/12/2566 09:00-21:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
122 กิจกรรมแข่งขัน “ลาบเฮานี้ มีดีขนาด” ลานสัก 30/11/2566-03/12/2566 09:00-17:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
123 คนไทยมีดี เฟสติวัล2023 ลานสังคีต 29/11/2566 08:00-22:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
124 งานต้อนรับ ลานสัก 29/11/2566 08:00-22:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
125 รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก “Stop Sexual Harassment Bystander Intervention” ลานสังคีต 27/11/2566-28/11/2566 13:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
126 cmu marathon 2023 ศาลาอ่างแก้ว 20/11/2566-28/11/2566 02:00-17:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
127 cmu marathon 2023 ลานสัก 20/11/2566-28/11/2566 02:00-22:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
128 มหกรรมสัตว์เลี้ยงและดนตรีสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (โฟล์คสัตว์ ๆ) ลานสังคีต 18/11/2566-22/11/2566 09:00-00:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
129 จุดรวมพลรับน้องขึ้นดอย ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 18/11/2566 03:00-05:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
130 รับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 17/11/2566-19/11/2566 06:00-22:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
131 พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ลานสัก 16/11/2566 08:00-17:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
132 พื้นที่เตรียมวางของสำหรับรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 16/11/2566 11:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
133 พิธีตักน้ำอ่างแก้ว (พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์) สันเขื่อนอ่างแก้ว 15/11/2566-16/11/2566 05:00-12:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
134 โครงการตะเกียงน้อยพิชิตยอดดอย ศาลาอ่างแก้ว 13/11/2566-15/11/2566 16:00-20:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติ
135 เตรียมสถานที่พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ลานสัก 13/11/2566-15/11/2566 08:00-17:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
136 วางของพิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ศาลาธรรม 13/11/2566-16/11/2566 13:00-12:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
137 ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์งานรับน้องขึ้นดอย ลานสังคีต 13/11/2566-17/11/2566 02:00-22:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
138 โครงการค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ฯ รักประชาธิปไตย ครั้งที่ 14 ลานสัก 10/11/2566 08:00-20:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
139 โครงการค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ฯ รักประชาธิปไตย ครั้งที่ 14 ข่วงวัฒนธรรม 08/11/2566-12/11/2566 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
140 คอนเสิร์ตเปิดกีฬาสาธิตฯ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/11/2566-08/11/2566 10:00-12:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
141 ตักบาตรวันอาทิตย์ ข่วงวัฒนธรรม 01/10/2566 06:00-09:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี อนุมัติ
142 โครงการร้องเพลงให้เพื่อนฟัง ตอน จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ ลานสัก 29/09/2566-30/09/2566 13:00-20:00 ชมรมขับร้องและประสานเสียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
143 Human Music Contest ศาลาอ่างแก้ว 26/09/2566-28/09/2566 13:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
144 Human Music Contest ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 25/09/2566-28/09/2566 16:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
145 มหกรรมดนตรีเเละการเเสดงศักยภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (Hom Festiver) ศาลาอ่างแก้ว 25/09/2566 09:00-22:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
146 มหกรรมดนตรีเเละการเเสดงศักยภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Hom Festiver) ลานสังคีต 24/09/2566-25/09/2566 09:00-22:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
147 ทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ ข่วงวัฒนธรรม 24/09/2566 06:00-09:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี อนุมัติ
148 กิจกรรม SOSAFE ขับขี่ปลอดภัยในมช. ศาลาอ่างแก้ว 22/09/2566-24/09/2566 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
149 พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงานที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 ศาลาธรรม 21/09/2566 07:00-13:00 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
150 ขันโตกเชื่อมสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566 ศาลาอ่างแก้ว 16/09/2566 17:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
151 ขันโตกสัมพันธ์ชาวลูกช้างดาบหัก ประจำปีการศึกษา 1/2566 ศาลาอ่างแก้ว 09/09/2566 16:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ อนุมัติ
152 กิจกรรมสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์-แมสคอม ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 09/09/2566-10/09/2566 22:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
153 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ STAT ปีการศึกษา 2566 ลานสัก 09/09/2566 09:00-15:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
154 กิจกรรมสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์-แมสคอม ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 08/09/2566-09/09/2566 12:00-12:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
155 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 07/09/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
156 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 05/09/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
157 งานประเพณี บายศรีสู่ขวัญ ทันตะสัมพันธ์ ปี 2566 ศาลาอ่างแก้ว 02/09/2566-03/09/2566 07:00-22:00 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
158 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 31/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
159 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 29/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
160 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 24/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
161 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 22/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
162 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 17/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
163 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 15/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
164 โครงการบวชเนกขัมจาริณีฯ ประจำปี 2566 ศาลาธรรม 11/08/2566 06:00-12:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ อนุมัติ
165 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 10/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
166 กิจกรรมชมรมเคนโด ศาลาอ่างแก้ว 08/08/2566 18:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
167 ปาย้อนวันวาน เทศกาลปอยหลวง ศาลาอ่างแก้ว 06/08/2566-07/08/2566 09:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดเชียงราย อนุมัติ
168 สานสัมพันธ์น้องปี้เมืองแป้ ศาลาอ่างแก้ว 05/08/2566 09:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ อนุมัติ
169 การแสดงศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ศาลาอ่างแก้ว 03/08/2566-04/08/2566 10:00-22:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
170 ค่ายต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สานสัมพันธ์หมอฟัน ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 01/08/2566 13:00-18:00 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
171 โครงการฮับขวัญขันโตก ประจำปีการศึกษา 1/2566 ศาลาอ่างแก้ว 29/07/2566-30/07/2566 09:00-23:59 คณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
172 โครงการสัมมนาชมรมนักศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ศาลาอ่างแก้ว 23/07/2566 10:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ อนุมัติ
173 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง “Welcome to ethics freshy” ปีที่ 1 ศาลาอ่างแก้ว 22/07/2566 07:00-18:00 ชมรมนักศึกษาชาติพันธุ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
174 Week of Welcome: International Day's Week of Welcome (I-WOW) ลานสังคีต 21/07/2566-23/07/2566 08:00-12:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
175 แรกพบปลาส้มจี๊ด First meet พะเยา ศาลาอ่างแก้ว 21/07/2566 10:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดพะเยา อนุมัติ
176 First Meet ข้าวหม้อแกงหม้อ กับเราปักษ์ใต้มช. ศาลาอ่างแก้ว 20/07/2566 15:00-19:00 ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ อนุมัติ
177 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 19/07/2566-20/07/2566 07:00-16:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุมัติ
178 อบรมเชิงปฎิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ศาลาอ่างแก้ว 19/07/2566 07:00-18:00 ศูนย์จัดการเมืองอัจฉริยะ อนุมัติ
179 เตรียมความพร้อมกิจกรรมฮับขวัญลูกช้างเชือกใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 17/07/2566-18/07/2566 16:00-22:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
180 สานสัมพันธ์น้องใหม่อีค่อน ลานสัก 16/07/2566 10:00-21:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
181 สานสัมพันธ์น้องใหม่อีค่อน ศาลาอ่างแก้ว 16/07/2566 10:00-21:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
182 กิจกรรมสานสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตัลและวิทยาลัยศิลปะสื่อ ศาลาอ่างแก้ว 15/07/2566 15:00-19:30 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
183 กิจกรรมสานสัมพันธ์ 2 วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 13/07/2566-15/07/2566 15:00-20:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล อนุมัติ
184 รับน้องสวนสนุก ลานสัก 08/07/2566 08:30-18:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
185 รับน้องสวนสนุก ศาลาอ่างแก้ว 08/07/2566 08:30-18:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
186 Humanities Cheerleader Spirit Night ศาลาอ่างแก้ว 07/07/2566-10/07/2566 08:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
187 รับน้องสวนสนุก ศาลาอ่างแก้ว 07/07/2566 12:00-18:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
188 รับน้องสวนสนุก ลานสัก 07/07/2566 12:00-18:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
189 โครงการ The Dorm’s Journey บันทึกบทหนึ่งของการเดินทาง ตอน ชวนน้องเต้นแอโรบิค ครั้งที่ 1 ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 05/07/2566 15:00-19:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
190 สักการะพระบิดาประจำปีการศึกษา 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ ลานสัก 01/07/2566 06:00-13:00 คณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
191 Equality Unleashed:Embracing Equality ข่วงวัฒนธรรม 30/06/2566 16:30-17:00 ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ อนุมัติ
192 รับน้องฮ้องขวัญขันโตก ประจำปีการศึกษา 2566 คณะรัฐศาสตร์ฯ ศาลาอ่างแก้ว 29/06/2566-01/07/2566 16:00-23:59 คณะรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
193 พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566 ศาลาธรรม 28/06/2566-29/06/2566 09:00-19:00 สำนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติ
194 Democrazen ครั้งที่ 2 by Pol-Sci CMU ลานสัก 24/06/2566 08:00-20:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
195 กิจกรรม “First Date หละปูน มช. 64x65” ศาลาอ่างแก้ว 24/06/2566 16:00-19:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดลำพูน อนุมัติ
196 จัดทำคลิปวิดิโอชมรมผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์เพลงร่มแก้วถิ่นขวัญ สันเขื่อนอ่างแก้ว 24/06/2566 10:00-12:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
197 จัดทำคลิปวีดีโอชมรมผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์เพลงร่มแก้วถิ่นขวัญ ศาลาธรรม 24/06/2566 13:00-16:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
198 ฝึกระเบียบแถว ศาลาอ่างแก้ว 23/06/2566 07:00-15:30 สถานีตำรวจภูพิงค์ อนุมัติ
199 ค่าย AgroCMU X-perience Camp ครั้งที่ ๔ ศาลาอ่างแก้ว 23/06/2566 15:00-21:00 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
200 ค่ายรับเพื่อนใหม่ Pol-Sci Freshy Camp ลานสัก 18/06/2566 00:00-23:59 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
201 ค่ายใต้ผืนฟ้าชายคาเหลืองใจกลางเมืองอะตอม ลานสังคีต 17/06/2566 17:30-20:30 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
202 โครงการต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาธรรม 17/06/2566 12:30-18:00 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
203 Pol-Sci Freshy Camp ลานสัก 16/06/2566 09:00-16:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
204 งานโยคะโลก ศาลาอ่างแก้ว 16/06/2566-18/06/2566 06:00-15:00 ศูนย์อินเดีย คณะรัฐศาสตร์ฯ อนุมัติ
205 เปิดโลกกิจกรรม ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 13/06/2566-16/06/2566 08:30-22:00 สโมสรนักศึกาษา มช. อนุมัติ
206 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ศาลาอ่างแก้ว 12/06/2566 08:00-17:00 คณะพยาบาลศาสตร์ อนุมัติ
207 โครงการแรกพบรับของ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 1/2566 ศาลาอ่างแก้ว 11/06/2566 10:00-19:30 สโมสรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
208 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 09/06/2566 08:00-16:30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
209 บายศรีสู่ขวัญ ข่วงวัฒนธรรม 09/06/2566 12:00-21:00 สำนักงานหอพักนักศึกษา อนุมัติ
210 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 09/06/2566 08:00-16:30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
211 กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ลานกิจกรรมนักศึกษาเอนกประสงค์ด้านหน้าหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 2 09/06/2566-10/06/2566 07:30-09:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อนุมัติ
212 Singhakao First mate ลานสัก 07/06/2566-08/06/2566 08:00-16:30 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
213 กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ลานสัก 02/06/2566-03/06/2566 08:00-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
214 รับน้องรถไฟ ศาลาธรรม 02/06/2566-03/06/2566 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
215 งานทอดผ้าป่าสามัคคี ศาลาธรรม 20/05/2566 00:00-00:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
216 เลือกตั้ง ศาลาอ่างแก้ว 12/05/2566-14/05/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
217 ปราศรัย สส. ศาลาอ่างแก้ว 01/05/2566-03/05/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
218 โครงการค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท มช. มข. ครั้งที่ 31 ศาลาธรรม 30/04/2566-01/05/2566 08:30-22:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
219 ปราศรัย สส. ศาลาอ่างแก้ว 29/04/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
220 ปราศรัย สส. ศาลาอ่างแก้ว 25/04/2566-27/04/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
221 งานทำบุญ ชมรมผู้สูงอายุ ศาลาอ่างแก้ว 17/04/2566-21/04/2566 00:00-00:00 อ.ภิญโญ อนุมัติ
222 ถ่ายวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ ศาลาธรรม 07/04/2566-08/04/2566 08:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
223 กิจกรรม First Date หละปูน มช. 64x65 ศาลาอ่างแก้ว 01/04/2566-02/04/2566 17:00-21:00 ชมรมนักศึกษาจังหวัดลำพูน อนุมัติ
224 นิทรรศการและเสวนาเรื่อง “เก่า - ใหม่ เปิงใจ๋สล่าล้านนา” ศาลาธรรม 17/03/2566-19/02/2566 08:00-17:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
225 งานวิ่งชมรมกรีฑาบุคลากร มช. ศาลาธรรม 12/03/2566 03:00-15:00 ชมรมกรีฑาบุคลากร มช. อนุมัติ
226 จัดงานวิ่งชมรมกรีฑาบุคลากร มช. ศาลาอ่างแก้ว 11/03/2566 08:00-17:00 ชมรมกรีฑาบุคลากร มช. อนุมัติ
227 มนต์รักรัฐศาสตร์ ประจำปี 2565 ลานสังคีต 10/03/2566-12/03/2566 12:00-23:59 สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
228 สานสัมพันธ์พี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2565 ลานสัก 06/03/2566 10:00-15:00 ชมรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
229 การแสดงละคร สวนปาล์ม 05/03/2566-14/03/2566 16:30-21:00 นักศึกษา วิชากำกับ คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
230 เพื่อถ่ายทำรายการ ภายใต้กระบวนวิชา 851448 ลานสัก 05/03/2566 09:00-17:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
231 นิทรรศการภาษาญี่ปุ่น ลานสังคีต 28/02/2566-01/03/2566 10:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
232 งานนิทรรศการญี่ปุ่น (Nihonsai) ศาลาอ่างแก้ว 27/02/2566-02/03/2566 08:00-22:00 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
233 chiangmai bike & Run 2003 ศาลาอ่างแก้ว 25/02/2566-26/02/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
234 SOC FEST2023 ลานสังคีต 24/02/2566-25/02/2566 12:00-22:00 สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
235 Chiangmai bike&run2023 ศาลาอ่างแก้ว 23/02/2566-24/02/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
236 คืนสู่เหย้าชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย ศาลาธรรม 18/02/2566-19/02/2566 00:00-00:00 ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย สมช อนุมัติ
237 ละครลาว ละครรำ ลานสัก 17/02/2566-20/02/2566 00:00-00:00 ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย อนุมัติ
238 ละครประจำปี "เพลงลาว เพลงรำ" ประจำปีการศึกษา 2565 ลานสัก 16/02/2566-20/02/2566 00:00-00:00 ฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย อนุมัติ
239 ละครประจำปี "เพลงลาว เพลงรำ" ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 16/02/2566-20/02/2566 00:00-00:00 ฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย อนุมัติ
240 นักศึกษาชมรมดนตรี คณะบริหารธุรกิจ จัดการแสดงดนตรี กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ของฉัน ลานสังคีต 14/02/2566 15:00-22:30 บริหารธุรกิจ อนุมัติ
241 ละครประจำปี "เพลงลาว เพลงรำ" ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 14/02/2566-22/02/2566 00:00-00:00 ฝ่ายศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย อนุมัติ
242 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๗ สันเขื่อนอ่างแก้ว 10/02/2566 15:00-20:00 ชมรมพุทธศิลปและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
243 กาดนัดแมสคอม ลานสังคีต 10/02/2566-12/02/2566 09:30-23:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
244 humanitie cheerleader ศาลาอ่างแก้ว 10/02/2566-12/02/2566 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
245 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๗ ลานสัก 09/02/2566-13/02/2566 00:00-23:59 ชมรมพุทธศิลปและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
246 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๗ ศาลาธรรม 08/02/2566-14/02/2566 00:00-23:59 ชมรมพุทธศิลปและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
247 กิจกรรมเขียนจดหมายถึงตะวันแบม ศาลาอ่างแก้ว 08/02/2566 16:00-19:00 ชมรมประชาธิปไตย อนุมัติ
248 Human music concert ลานสังคีต 04/02/2566-06/02/2566 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
249 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 03/02/2566 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
250 กีฬาฮาเฮ ลานสัก 03/02/2566 12:30-16:00 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
251 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 01/02/2566 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
252 งานสถาปนา มช. ศาลาธรรม 26/01/2566 06:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
253 งานเลี้ยงกิติมศักดิ์ ศาลาธรรม 24/01/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
254 กิจกรรมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯและนันทนาการแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 57 โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ลานสังคีต 23/01/2566 07:00-18:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
255 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ศาลาธรรม 22/01/2566-23/01/2566 09:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
256 ฝึกซ้อมบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ศาลาอ่างแก้ว 20/01/2566-21/01/2566 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
257 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 14/01/2566 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
258 Indian Festival ลานสังคีต 13/01/2566 09:00-21:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ + ศูนย์อินเดีย อนุมัติ
259 Tour de cmu ศาลาอ่างแก้ว 12/01/2566-15/01/2566 00:00-00:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
260 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 11/01/2566 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
261 งานวันเด็ก ลานสัก 11/01/2566 13:00-16:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
262 พิธีให้โอวาทนักกีฬาที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ศาลาธรรม 09/01/2566 08:30-18:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
263 งานวันทรงดนตรี ลานสังคีต 07/01/2566-10/01/2566 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
264 พิธิเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา ศาลาอ่างแก้ว 31/12/2565-01/01/2566 06:00-12:00 ชมรมซอฟท์บอลและเบสบอล สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
265 ซ้อมสันทนาการ 6 คณะงานฟุตบอลประเพณีวิศวะสวนดอก 2565 ศาลาอ่างแก้ว 28/12/2565 17:30-21:00 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
266 โครงการกาดซาวห้า ตอน ลานละมุนอุ่นไอหนาว ภาคการศึกษา 2/2565 ลานสังคีต 25/12/2565-26/12/2565 08:00-08:00 พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
267 จัดกิจกรรม รับน้องขันโตก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 24/12/2565-25/12/2565 16:00-22:00 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อนุมัติ
268 กิจกรรม “กาดซาวห้า” เดือนธันวาคม ตอน ลานละมุนอุ่นไอหนาว ลานสังคีต 24/12/2565-26/12/2565 10:00-22:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
269 โครงการสานาัมพันธ์สันทนาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ลานสังคีต 23/12/2565-25/12/2565 08:00-18:00 ชมรมสันทนาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
270 เชื่อมสัมพันธ์สามัคคี ลานสัก 23/12/2565 08:00-13:00 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติ
271 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 23/12/2565-24/12/2565 08:00-22:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
272 งาน International Day ลานสังคีต 22/12/2565-23/12/2565 15:00-23:00 บัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ
273 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 21/12/2565 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
274 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 18/12/2565 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
275 กิจกรรมฮับขวัญขันโตก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาลาอ่างแก้ว 17/12/2565 08:00-22:00 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
276 แรกพบ แลกรัก ลานสัก 17/12/2565 08:00-13:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
277 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย 2565 ศาลาธรรม 16/12/2565-22/12/2565 00:00-23:59 ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
278 กิจกรรมคนไทยมีดี Festival ลานสังคีต 15/12/2565-17/12/2565 10:00-18:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
279 งานขันโตก ลานสัก 15/12/2565 18:00-21:00 วมว.-มช โรงเรียนสาธิต มช. อนุมัติ
280 เช็คอิน มช. ลานสังคีต 15/12/2565 16:30-17:30 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตรใ์นโรงเรียน โดยการกํากับดแูลของมหาวิทยาลัย อนุมัติ
281 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 10/12/2565 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
282 เอกเขนกที่อ่างแก้ว ลานสังคีต 08/12/2565 12:00-22:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
283 กีฬาพื้นบ้าน ลานสังคีต 07/12/2565 08:00-12:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
284 โครงการสานสัมพันธ์ มนุษย์- บริหาร ศาลาอ่างแก้ว 03/12/2565-05/12/2565 09:00-23:00 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
285 บายศรีสู่ขวัญ สือบสายวัฒนธรรมล้านนา ศาลาอ่างแก้ว 26/11/2565 16:00-22:00 ทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
286 ทำบุญให้คณาจารย์และเพื่อนที่ล่วงลับ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15 คณะเศรษฐศาสตร์ ศาลาธรรม 25/11/2565 06:00-13:30 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
287 กิจกรรมฉายหนังกลางแปลง พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ ลานสังคีต 25/11/2565 09:00-23:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
288 กิจกรรมทัศนศึกษาสัญจรฯ ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ ศาลาธรรม 25/11/2565 08:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
289 กิจกรรมทัศนศึกษาสัญจรฯ ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ ศาลาอ่างแก้ว 25/11/2565 08:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
290 กิจกรรมทัศนศึกษาสัญจรฯ ชมรมนักศึกษาจังหวัดแพร่ สันเขื่อนอ่างแก้ว 25/11/2565 08:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
291 โครงการเพื่อนดูหนังครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 25651 ลานสังคีต 24/11/2565-25/11/2565 08:00-22:30 พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ ส.มช. อนุมัติ
292 กิจกรรมขันโตกสานสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี 2565 ศาลาอ่างแก้ว 21/11/2565 09:00-23:00 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช อนุมัติ
293 เตรียมความพร้อมการแสดงสปิริตรับน้องขึ้นดอย คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 18/11/2565 09:30-12:00 สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
294 ดนตรีในสวน ลานสังคีต 15/11/2565 16:00-18:30 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
295 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 14/11/2565-16/11/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
296 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 11/11/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
297 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 08/11/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
298 cmu marathon ศาลาอ่างแก้ว 07/11/2565-14/11/2565 00:00-00:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
299 cmu marathon ศาลาธรรม 07/11/2565-14/11/2565 00:00-00:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
300 cmu marathon ลานสัก 07/11/2565-14/11/2565 00:00-00:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
301 cmu marathon ศาลาอ่างแก้ว 01/11/2565-06/11/2565 00:00-00:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
302 ซ้อมนักกีฬา ศาลาอ่างแก้ว 25/10/2565-28/10/2565 09:12-09:12 โรงเรียนสาธิตมช อนุมัติ
303 สานสัมปักษ์ใต้ ศาลาอ่างแก้ว 08/10/2565 08:00-19:00 ชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ อนุมัติ
304 ค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์รักประชาธิปไตยครั้งที่ 13 ลานสัก 08/10/2565 09:00-17:00 รัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
305 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 07/10/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
306 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 04/10/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
307 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 01/10/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
308 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 30/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
309 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 27/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
310 สานสัมพันธ์น้องพี่คณะสังคมศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 27/09/2565-28/09/2565 08:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
311 กิจกรรมแนะแนวการจราจรและส่งเสริมความปลอดภัยบนถนนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Safety Road 2022) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศาลาอ่างแก้ว 25/09/2565 08:00-22:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
312 โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์+คณะสื่อสารมวลชน ศาลาอ่างแก้ว 23/09/2565-24/09/2565 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
313 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 23/09/2565-24/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
314 สานสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กับคณะสื่อสารมวลชน ศาลาธรรม 23/09/2565 17:00-22:00 สโมสรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
315 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาชมรม Mass Comm Performance (แลกสันทนาการ) ศาลาอ่างแก้ว 21/09/2565 12:00-18:00 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
316 JAZZ TO MEET YOU ลานสังคีต 21/09/2565 15:00-19:30 การสื่อสารมวลชน อนุมัติ
317 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 20/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
318 โครงการแพทยศาสตร์การดนตรีครั้งที่ 5 ศาลาอ่างแก้ว 16/09/2565-18/09/2565 08:30-16:00 แพทยศาสตร์ อนุมัติ
319 งานเกษียณ ศาลาธรรม 16/09/2565-19/09/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
320 ห้องเตรียมความพร้อมรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 13/09/2565 16:00-19:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
321 โครงการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการฝึกสมาธิสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาลาธรรม 10/09/2565-11/09/2565 08:00-17:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
322 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 10/09/2565-11/09/2565 09:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
323 สันทนาการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ศาลาอ่างแก้ว 07/09/2565 16:30-19:30 คณัอุตสาหกรรมเกษตร อนุมัติ
324 ดนตรี “Spacebar Music Hub” ศาลาอ่างแก้ว 24/08/2565-27/08/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
325 พิธีรับตำแหน่งใหม่ ศาลาธรรม 24/08/2565-27/08/2565 07:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
326 งานรับตำแหน่งใหม่ ศาลาธรรม 23/08/2565-26/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
327 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 23/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
328 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 23/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
329 การอบรมภาคปฎิบัติการขับรถตอนกลางคืน ศาลาอ่างแก้ว 20/08/2565-21/08/2565 08:00-21:00 คณะแพทยศาสตร์ อนุมัติ
330 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ศาลาธรรม 17/08/2565-19/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
331 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 16/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
332 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 16/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
333 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 13/08/2565 15:30-22:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
334 งานทำบุญตักบาตร วันแม่ ศาลาอ่างแก้ว 11/08/2565-12/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
335 กิจกรรมวันแม่ ศาลาธรรม 11/08/2565-12/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
336 บวชเนกขัมมะ ศาลาธรรม 10/08/2565-12/08/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
337 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 09/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
338 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 09/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
339 รับน้องฮ้องขวัญขันโตก ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 07/08/2565 14:00-22:00 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
340 กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี ศาลาอ่างแก้ว 06/08/2565 08:30-16:30 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
341 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 05/08/2565-07/08/2565 00:00-00:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
342 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ลานสังคีต 03/08/2565-07/08/2565 00:00-00:00 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
343 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 02/08/2565 09:30-11:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
344 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 02/08/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
345 ฝึกจราจร ศาลาอ่างแก้ว 27/07/2565 00:00-00:00 ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ อนุมัติ
346 workshop สวนปาล์ม 27/07/2565 17:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
347 พิธีถวายพระพร ศาลาธรรม 26/07/2565-28/07/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
348 โครงการจิตอาสา ศาลาธรรม 26/07/2565 14:30-16:00 มนุษยศาสตร์ อนุมัติ
349 งานทำบุญ ศาลาอ่างแก้ว 25/07/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
350 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 24/07/2565 08:00-22:00 คณะสังคมศาสตร์ อนุมัติ
351 รับน้องกายภาพบำบัดรุ่น 39 ศาลาอ่างแก้ว 23/07/2565 05:00-18:00 คณะเทคนิคการเเพทย์ สาขากายภาพบำบัด อนุมัติ
352 รับน้องกายภาพบำบัด ศาลาอ่างแก้ว 22/07/2565 17:00-20:00 คณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
353 พิธีรับตำแหน่งใหม่ ศาลาธรรม 21/07/2565-25/07/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
354 สานสัมพันธ์ชั้นปี ศาลาอ่างแก้ว 20/07/2565 09:00-16:00 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
355 รับน้องใหม่ ลานสังคีต 16/07/2565 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
356 ค่าย Dramocrazen at แม่อายวิทยาคม ลานสัก 16/07/2565 11:00-17:30 คณะรัฐศาสตร์ฯ อนุมัติ
357 พิธีมอบทุนการศึกษา ศาลาธรรม 11/07/2565 08:30-16:30 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
358 กิจกรรมขันโตกเศรษฐศาสตร์ต้อนรับน้องใหม่ ศาลาอ่างแก้ว 08/07/2565-09/07/2565 09:00-22:00 เศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
359 กิจกรรมขันโตกเศรษฐศาสตร์ต้อนรับน้องใหม่ ลานสัก 08/07/2565-09/07/2565 09:00-22:00 เศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
360 กิจกรรมแรกพบรับของ (ครั้งที่ 2) ศาลาอ่างแก้ว 03/07/2565 07:00-13:00 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
361 กิจกรรมแรกพบรับของ (ครั้งที่ 2) ลานสัก 03/07/2565 07:00-13:00 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
362 สันทนาการ รับน้องสวนผัก ลานสัก 02/07/2565 08:30-16:30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุมัติ
363 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 01/07/2565-02/07/2565 09:00-22:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
364 ฝึกปฏิบัติประจำปี สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ศาลาอ่างแก้ว 01/07/2565 08:00-16:00 สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ อนุมัติ
365 โลกของสีรุ้ง ลานสังคีต 29/06/2565 17:00-20:00 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อนุมัติ
366 workshop สวนปาล์ม 29/06/2565 17:00-21:00 คณะวิทยาศาสตร์ อนุมัติ
367 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 24/06/2565-28/06/2565 07:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
368 ตรวจ ATK พิธีประกาศเกียรติคุณนศ.มช. ปีการศึกษา 2564 ศาลาอ่างแก้ว 23/06/2565 08:30-16:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
369 พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ศาลาธรรม 23/06/2565 08:30-16:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
370 จัดเตรียมงานพิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ศาลาธรรม 22/06/2565 13:00-16:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
371 การแสดงคนตรี ลานสังคีต 19/06/2565 16:00-18:30 คณะการสื่อสารมวลชน อนุมัติ
372 วันโยคะสากล ครั้งที่ 8 ศาลาอ่างแก้ว 18/06/2565-19/06/2565 06:00-12:00 ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
373 แรกพบรับของ ศาลาอ่างแก้ว 17/06/2565 07:00-17:30 สโมสรคณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
374 Pre-college ลานสังคีต 14/06/2565 09:00-12:00 คณะเกษตรศาสตร์ อนุมัติ
375 รับน้องปีการศึกษา 2565 ศาลาอ่างแก้ว 11/06/2565-14/06/2565 09:00-17:00 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติ
376 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในหอพัก สวนปาล์ม 10/06/2565 09:00-15:00 สำนักงานหอพักนักศึกษา อนุมัติ
377 ตรวจATK ศาลาอ่างแก้ว 12/05/2565 13:00-18:30 คณะสังคศาสตร์ อนุมัติ
378 ตรวจ ATK ศาลาอ่างแก้ว 10/05/2565 13:00-18:30 คณะสังคศาสตร์ อนุมัติ
379 ตรวจ ATK ศาลาอ่างแก้ว 08/05/2565 13:00-18:30 คณะสังคศาสตร์ อนุมัติ
380 ฝึกอบรมสายตรวจ ลานสังคีต 05/05/2565-06/05/2565 13:00-08:30 สถานีตำรวจท่องเที่ยว อนุมัติ
381 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทุนการศึกษา ศาลาธรรม 30/04/2565 07:00-12:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
382 Workshop ลานสังคีต 31/03/2565 10:00-18:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
383 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ศาลาธรรม 23/03/2565-24/03/2565 09:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
384 ฝึกซ้อมบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ศาลาอ่างแก้ว 21/03/2565-22/03/2565 08:00-20:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
385 To be number one ศาลาอ่างแก้ว 19/03/2565 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
386 ฝึกซ้อมบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ศาลาอ่างแก้ว 18/03/2565 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
387 งานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ครั้งที่ 16 สันเขื่อนอ่างแก้ว 17/02/2565 16:00-20:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
388 งานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ศาลาธรรม 15/02/2565-22/02/2565 08:00-16:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
389 ตรวจ ATK ศาลาอ่างแก้ว 14/02/2565 08:00-12:00 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุมัติ
390 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตส่งต่อความรู้ ส่งต่อความรัก ลานสังคีต 13/02/2565-17/02/2565 08:00-10:00 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อนุมัติ
391 สานสัมพันธ์ 5 คณะ ลานสังคีต 11/02/2565-12/02/2565 08:00-22:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
392 งานแถลงข่าว และแสดงผลงานวิจัย ศาลาธรรม 07/02/2565 10:00-16:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
393 งานดนตรี ลานสังคีต 05/02/2565-06/02/2565 12:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
394 ซ้อมรับปริญญา ศาลาอ่างแก้ว 28/01/2565-01/02/2565 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
395 งานสถาปนา มช. ศาลาธรรม 24/01/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
396 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 22/01/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
397 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 19/01/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
398 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 15/01/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
399 งานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ศาลาธรรม 12/01/2565-13/01/2565 09:00-22:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
400 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 12/01/2565 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
401 กิจกรรม ศาลาอ่างแก้ว 10/01/2565-14/01/2565 00:00-00:00 มหาวิทยาลัย อนุมัติ
402 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 25/12/2564 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
403 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 22/12/2564 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
404 การแสดงดนตรี ลานสังคีต 18/12/2564-19/12/2564 00:00-00:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
405 งานแถลงข่าว พิธีลงนาม ศาลาธรรม 09/09/2564 17:00-20:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
406 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 06/07/2564 00:00-00:00 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุมัติ
407 พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษา ศาลาธรรม 07/06/2564-08/06/2564 08:30-16:30 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
408 พิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา ศาลาธรรม 01/06/2564-02/06/2564 08:30-16:30 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
409 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 28/04/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
410 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 21/04/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
411 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 07/04/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
412 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ศาลาอ่างแก้ว 26/03/2564-28/03/2564 06:00-20:00 แขวงศรีวิชัย อนุมัติ
413 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 17/03/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
414 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 10/03/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
415 งานทอดผ้าป่าสามัคคี ศาลาธรรม 08/03/2564-09/03/2564 07:00-12:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
416 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 03/03/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
417 งานนิทรรศการญี่ปุ่น ลานสังคีต 27/02/2564 08:00-22:00 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อนุมัติ
418 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 24/02/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
419 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๕ สันเขื่อนอ่างแก้ว 18/02/2564 17:00-21:00 ชมรมพุทธศิลปศึกษา และประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
420 โครงการสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุครั้งที่ ๑๕ ศาลาธรรม 17/02/2564-23/02/2564 08:00-23:59 ชมรมพุทธศิลปศึกษา และประเพณี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
421 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม 17/02/2564 07:30-12:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
422 งานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่า มช. ศาลาธรรม 19/01/2564-20/01/2564 09:00-23:00 สมาคมนักศึกษาเก่า มช. อนุมัติ
423 ซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ศาลาอ่างแก้ว 17/01/2564-18/01/2564 00:00-15:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
424 Law Freshy Night 2020 ศาลาอ่างแก้ว 19/12/2563-20/12/2563 08:00-22:00 คณะนิติศาสตร์ อนุมัติ
425 งานรับน้องฮ้องขวัญขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 19/12/2563 00:00-00:00 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
426 engineering career day ศาลาอ่างแก้ว 17/12/2563-18/12/2563 08:30-21:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
427 engineering career day ศาลาอ่างแก้ว 16/12/2563 08:30-21:00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
428 งานขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 12/12/2563 12:00-22:00 วิทยาลัยศิละ สื่อ และเทคโนโลยี อนุมัติ
429 งานฮับขวัญน้องหล้า ศาลาอ่างแก้ว 07/12/2563-08/12/2563 08:00-22:00 คณะศึกษาศาสตร์ อนุมัติ
430 งานเชื่อมสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว 06/12/2563 03:00-16:30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อนุมัติ
431 ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ศาลาอ่างแก้ว 04/12/2563-06/12/2563 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
432 เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นดอย ลานสัก 04/12/2563 08:00-18:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
433 พิธีไหว้ครูคณะวิจิตรศิลป์ ศาลาธรรม 03/12/2563-04/12/2563 08:00-16:00 คณะวิจิตรศิลป์ อนุมัติ
434 เตรียมความพร้อมพี่พาน้องนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ศาลาอ่างแก้ว 01/12/2563 17:00-18:30 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
435 เตรียมความพร้อมพี่พาน้องนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ศาลาอ่างแก้ว 30/11/2563 17:00-18:30 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
436 งานจัดเลี้ยงขันโตก ศาลาอ่างแก้ว 28/11/2563-29/11/2563 00:00-00:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ
437 เตรียมความพร้อมพี่พาน้องนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ศาลาอ่างแก้ว 27/11/2563 17:00-18:30 สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
438 เกมเศรษศาสตร์สัมพันธ์ ศาลาอ่างแก้ว 25/11/2563 11:00-19:00 คณะเศรษฐศาสตร์ อนุมัติ
439 พิธีบำเพ็ญกุศล ร.9 ศาลาอ่างแก้ว 13/10/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
440 โครงการค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ ลานสัก 10/10/2563 12:00-14:30 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อนุมัติ
441 งานเลี้ยงค่ายอาสา ศาลาธรรม 09/10/2563 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
442 สานสัมพันธ์ปักษ์ใต้ ศาลาอ่างแก้ว 04/10/2563 09:30-20:00 ชมรมปักษ์ใต้ อนุมัติ
443 งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณสมาชิกสหกรณ์ ศาลาธรรม 03/10/2563 00:00-00:00 สหกรณ์ อนุมัติ
444 ฝึกซ้อมสันทนาการ ศาลาอ่างแก้ว 03/10/2563 13:00-15:00 คณะเทคนิคการแพทย์ อนุมัติ
445 งานวิ่ง + ปั่นจักรยาน ศาลาอ่างแก้ว 26/09/2563-27/09/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
446 การฝึกสมาธิ ศาลาธรรม 23/09/2563 00:00-00:00 กองพัฒนานักศึกษา อนุมัติ
447 กิจกรรม "ออก..ให้ถูกท่า สวยได้ตามวัย" ศาลาอ่างแก้ว 16/09/2563-27/11/2563 15:00-17:00 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ภายใต้โครงการ Healthy CMU อนุมัติ
448 เปิดกิจกรรม "เดิน-วิ่งล่าแต้ม CMU Walk Together" ภายใต้โครงการ 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ศาลาอ่างแก้ว 16/07/2563 13:00-17:00 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการ 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) อนุมัติ
449 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม 29/06/2563 07:00-16:30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
450 sport night ศาลาอ่างแก้ว 14/02/2563-15/02/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
451 การสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ศาลาอ่างแก้ว 10/02/2563-12/02/2563 13:00-19:00 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อนุมัติ
452 cmu marathon ศาลาอ่างแก้ว 06/02/2563-09/02/2563 00:00-00:00 สมาคมศิษย์เก่า อนุมัติ
453 งาน 55 ปี มช. ศาลาธรรม 31/01/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
454 งานเลี้ยงกิติมศักดิ์ ศาลาธรรม 27/01/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
455 งานสถาปนา มช. ศาลาธรรม 24/01/2563 00:00-00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติ
456 ฝึกซ้อมบัณฑิต งานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ศาลาอ่างแก้ว 23/01/2563-24/01/2563 00:00-00:00 คณะมนุษยศาสตร์ อนุมัติ
457 ทดสอบ-cmu cheerleader ศาลาอ่างแก้ว 17/01/2563-19/01/2563 00:00-00:00 คณะเภสัชศาสตร์ อนุมัติ