Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานช่าง
07/07/2565     ด้วย กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง พนักงานช่าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,530 บาท จำนวน 1 อัตรา
     ทั้งนี้ จะดำเนินการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20220707_รับสมัครวิศวกร.pdf
ใบสมัคร : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย