Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนา Smat Office และความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 1
06/06/2562กองอาคารสถานที่​ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ ได้จัดโครงการสัมมนา ประจำปี 2562 เรื่อง Smat Office และความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ​โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาและเป็นวิทยากรในการบรรยาย​ ณ​ ริมดอยรีสอร์ท​ อำเภอเชียงดาว​ จังหวัด​ เชียงใหม่

 
ภาพประกอบข่าว :