Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
27/06/2565      ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกร ตำแหน่งเลขที่ EP010100 อัตราเงินเดือน 21,750 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฎว่ามีผู้สอบแข่งขันผ่าน จำนวน 2 ราย ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ฯ รายละเอียดตามเอกสาร       ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20220627_วิศวกร (2).pdf