Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ สังกัดกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย
22/06/2565ด้วย กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค จะมีตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ ว่างลง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ สังกัดกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ตามรายละเอียดในประกาศฯ ดังแนบ

1. ประกาศรับสมัคร :  https://hr.oop.cmu.ac.th/data/files/news/newsfiles112220220621.pdf

2. ใบสมัคร :  https://hr.oop.cmu.ac.th/data/news/news-1122

 


ไฟล์แนบ : 20220622_newsfiles112220220621.pdf
ใบสมัคร : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย