Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
08/04/2565     ตามประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) อัตราเงินเดือน 15,530 บาท จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฎว่ามีผู้สอบแข่งขันผ่านจำนวน     6 ราย ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ฯ รายละเอียดตามเอกสาร ดังแนบ

ไฟล์แนบ : 20220408_สัมภาษณ์ จนท.สนง..pdf