Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดูงานด้านการบริหารจัดการของกองอาคารสถานที่ฯ
04/07/2561นายนิคม บัววังโป่ง ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ให้การต้อนรับอาจารย์พฤฒ ยวนแหล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ในส่วนของงานซ่อมบำรุงอาคาร งานยานยนต์ ระบบบำบัดน้ำเสีย และภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ภาพประกอบข่าว :