Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10/03/2566            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา บุญยืด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และคณะในโอกาสที่มาศึกษาดูงานด้านสถาปนิกและการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมบรรยาย ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566ภาพประกอบข่าว :