Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนา เรื่อง แผนการทำงาน Smart Office วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ เอ็มบูทิค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บุคลากรกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสกทาคามี (วัดผาลาด)

พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562

โครงการสัมมนา Smat Office และความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 2

พิธีลงเสาเอกอาคารโครงการก่อสร้างอาคารโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฝั่งเชิงดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก