Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนา Smat Office และความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 1

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำบุญกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดูงานด้านการบริหารจัดการของกองอาคารสถานที่ฯ

โครงการสัมมนาเรื่อง บทบาทและหน้าที่ในการทำงานของบุคลากร ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมและการประกันอุบัติเหตุ

โครงการสัมมนา การปรับปรุงโครงสร้างของกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก