Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก
15/05/2567                  กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบปฎิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา09.00-12.00น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังแนบ
ไฟล์แนบ : 15052567.pdf