Tel. +66 5394 3161   |

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก
29/02/2567        ด้วยกองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สำนักงานมหาวิทยาลัย มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งสถาปนิก
อัตราเงินเดือน 21,750 บาท ว่างอยู่ จำนนวน 1 อัตรา
                  ทั้งนี้ ดำเนินการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 29  มีนาคม 2567  ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20240229_doc00301120240229085956.pdf
ใบสมัคร : ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย