ข้อมูลพรรณไม้

ค้นหาข้อมูล

   * ชื่อต้นไม้, ชื่อสามัญ, ชื่อวิทยาศาสตร์, ชื่อวงศ์, ชื่ออื่น
ข้อมูลพรรณไม้ : ตามลำดับอักษร
ลำดับ ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่ออื่น ทำรายการ
1 Xยังไม่ระบุX
2 กระดังงา
3 กระดังงาป่า
4 กระถิน
5 กระถินณรงค์ Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. FABACEAE วงศ์ถั่ว
6 กระถินเทพา Acacia mangium FABACEAE วงศ์ถั่ว กระถินซาบะฮ์
7 กระทุ่มเนิน Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze RUBIACEAE วงศ์เข็ม แก่นเหลือง กว้าวตุ้ม ตุ้มกว้าว
8 กระท้อน Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. MELIACEAE วงศ์กระท้อน สะตู สตียา สะโต เตียน ล่อน สะท้อน มะติ๋น มะต้อง หมากต้อง
9 กระนวล Pterospermum semisagittatum Ham. STERCULIACEAE วงศ์จำปาเทศ กระนวล กะนวล กะนาน กะหนาน ขนาน ขามคัวะ หำขัวะ แผละอวย เส่เบลเบ้
10 กระบก Irvingia malayana Oliv. ex. A. W. Benn. IRVINGIACEAE (วงศ์กระบก) มะมื่น มื่น หมากบก กะบก
11 กระพี้จั่น Millettia brandisiana Kurz FABACEAE วงศ์ถั่ว จั่น พี้จั่น (ทั่วไป) ปี้จั่น (ภาคเหนือ)
12 กระโดน(ปุย) Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE หรือ BARRINGTONIACEAE วงศ์จิก
13 กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE (วงศ์กฤษณา)
14 กะพี้จั่น Millettia brandisiana Kurz FABACEAE วงศ์ถั่ว จั่น พี้จั่น (ทั่วไป) ปี้จั่น (ภาคเหนือ)
15 กันเกรา Fagraea fragrans Roxb GENTIANACEAE วงศ์ดอกหรีดเขา มันปลา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ); ตราเตรา (เขมร); ปันปลา (กบินทร์); ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้) มะซู, ตำมูวู (มาเลเซีย ภาคใต้)
16 กัลปพฤกษ์​ Cassia bakeriana Craib จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE และอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ CAESALPINIOIDEAE หรือ CAESALPINIACEAE เปลือกขม (ปราจีนบุรี), แก่นร้าง (จันทบุรี), กานล์ (เขมร-สุรินทร์), กาลพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ (ภาคกลาง), กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ (ภาคเหนือ)
17 กางขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) Benth. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE วงศ์ย่อยถั่ว กางแดง คางแดง จันทน์ มะขามป่า
18 การบูร
19 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. MORACEAE วงศ์ขนุน ขะหนุน , ขะเนอ , ปะหน่อง , มะหนุน , หมักหมี่ , จ้าง , นากง
20 ขะจาว Holoptele aintegrifolia Planch. ULMACEAE กระเชา,กระเจา,กระเจาะ,ขะจาว,ขะเจา
21 ขางหัว​หมู​ Miliusa velutina (Dunal)Hook.f. & Thoms. ANNONACEAE วงศ์กระดังงา หางรอก
22 ขี้เหล็ก Cassia siamea Lamk. FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี), ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง,สุราษฎร์ธานี), ผักจี้ลี้ แมะขี้แหละพะโด (แม่ฮ่องสอน), ยะหา (ปัตตานี), ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง), ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ), ขี้เหล็กจิหรี่ (ภาคใต้)
23 ขี้เหล็กอเมริกัน Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ สุวรรณพฤกษ์
24 ข่อย Streblus asper Lour. MORACEAE วงศ์ขนุน ตองขะแหน่ (กาญจนบุรี), ส้มพอ (เลย ร้อยเอ็ด), ซะโยเส่ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ), สะนาย (เขมร)
25 คำมอกหลวง Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE วงศ์เข็ม แสลงหอมไก๋ หอมไก๋ (ลำปาง), ผ่าด้าม ยางมอกใหญ่ (นครราชสีมา), คำมอกช้าง (ภาคเหนือ), ไม้มะไขมอก (คนเมือง), ซือเก่าพรึ (ม้ง), เบล่เด่อปุดย (ปะหล่อง)
26 งิ้ว Bombax ceiba L. MALVACEAE วงศ์ชบา งิ้วบ้าน (ทั่วไป), งิ้วแดง (กาญจนบุรี), งิ้วปง งิ้วปกแดง สะเน้มระกา (ชอง-จันทบุรี), งิ้วป่า, งิ้วปงแดง, งิ้วหนาม, นุ่นนาง, ตอเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), ปั้งพัวะ (ม้ง), บักมี้ (จีน)
27 จันทน์กะพ้อ
28 จันผา
29 จามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE) วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยสีเสียด ก้ามกราม ก้ามกุ้ง ก้ามปู ฉำฉา ตุ๊ดตู่ ลัง สารสา สำสา
30 จำปา Magnolia champaca (L.) MAGNOLIACEAE วงศ์จำปา จำปาเขา จำปาทอง (นครศรีธรรมราช), จำปาป่า (สุราษฎร์ธานี), จุมปา จุ๋มป๋า (ภาคเหนือ), จำปากอ (มลายู-ภาคใต้), มณฑาดอย
31 จำปี Michelia alba DC. MAGNOLIACEAE วงศ์จำปา จุมปี จุ๋มปี๋ (ภาคเหนือ)
32 จำปูน
33 จิกน้ำ Barringtonia acutangula LECYTHIDACEAE วงศ์จิก จิ๊ก (กรุงเทพ), กระโดนสร้อย (พิษณุโลก), ลำไพ่ (อุตรดิตถ์), กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ (หนองคาย-ภาคอีสาน), ตอง ปุยสาย (ภาคเหนือ), ตอง จิกน้ำ (ภาคกลาง), จิก, จิกนา, จิกอินเดีย, จิกมุจลินท์
34 ชงโค Bauhinia purpurea L LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ ชงโค เสี้ยวดอกแดง ผักเสี้ยว กะเฮอ เสี้ยวหวาน
35 ชมพูพันธุ์ทิพย์ Tabebuia rosea BIGNONIACEAE วงศ์แคหางค่าง ตะเบบูญ่า(ชมพู) ชมพูอินเดีย
36 ชมพู่ Eugenia spp. MYRTACEAE วงศ์ชมพู่ ชุมพู จุมพู (เหนือ) น้ำดอกไม้ (ใต้)
37 ชมพู่มะเหมี่ยว Syzygium malaccense MYRTACEAE วงศ์ชมพู่ ชมพู่ม่าเหมี่ยว
38 ชะอม
39 ชัยพฤกษ์ Cassia javanica L. ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cassia javanica subsp. javanica จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (CAESALPINIOIDEAE หรือ CAESALPINIACEAE) ขี้เหล็กยะวา, เหล็กยะวา
40 ชิงชัน(เก็ด) Dalbergia oliveri Prain FABACEAE วงศ์ถั่ว
41 ซากุระ
42 ซิลเวอร์โอ็ค
43 ซ้อ Gmelina arborea Roxb. LAMIACEAE หรือ LABIATAE วงศ์กะเพรา
44 ตองตึง(พลวง) Dipterovarpus tuberculstus Roxb. DIPTEROCAPACEAE ยางพลวง กุง (อุบลราชธานี อุดรธานี ปราจีนบุรี) คลง (เขมร-บุรีรัมย์) คลอง(เขมร) ควง (พิษณุโลก สุโขทัย) ตึง (พายัพ) พลวง (ภาคกลาง)
45 ตะกู
46 ตะขบ
47 ตะขบฝรั่ง Muntingia calabura MUNTINGIA วงศ์ตะขบ
48 ตะคร้อ Schleichera oleosa (Lour.) Merr. SAPINDACEAE วงศ์ เงาะ มะโจ้ก (เหนือ) หมากค้อ(อีสาน) ค้อ(กลาง) ตะคร้อ(กลาง)
49 ตะคร้ำ Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE วงศ์มะแฟน อ้อยน้ำ แขกเต้า ค้ำ หวีด ไม้ค้ำ
50 ตะลิงปลิง Averrhoa bilimbi L. OXALIDACEAE วงศ์กระทืบยอด มูงมัง (เกาะสมุย), กะลิงปริง ลิงปลิง ลิงปลิง ปลีมิง (ระนอง), บลีมิง (นราธิวาส), มะเฟืองตรน, หลิงปลิง (ภาคใต้)
51 ตะเคียน Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE วงศ์ยางนา จะเคียน (เหนือ)
52 ตะเคียนหนู Anogeissus acuminata COMBRETACEAE วงศ์สมอ หมากเปียก เบน เหียว แหว เอ็มมอญ เอ็นลื่น
53 ตะแบก Lagerstroemia calyculata Kurz LYTHRACEAE วงศ์ตะแบก
54 ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda LYTHRACEAE วงศ์ตะแบก กระแบก (สงขลา) ตราแบกปรี้ (เขมร) ตะแบกไข่ (ราชบุรี , ตราด) บางอตะมะกอ (มลายู-ยะลา, ปัตตานี) บางอมายู (มลายู-นราธิวาส) เปื๋อยด้อง เปื๋อยนา (ลำปาง) เปื๋อยหางค่าง (แพร่)
55 ตะแบกเลือด Terminalia mucronata Craib & Hutch. COMBRETACEAE วงศ์สมอ สะแก โคะกาง ตะแบกเลือด ปราบตำเลีย เปีย เปื๋อยปั่ง เปื๋อยปี เปื๋อยสะแอน มะกาเถื่อน มะเกลือเลือด
56 ตะโก Diospyios rhodcalyx EBENACEAE วงศ์มะพลับ ตะโกนา โก มะถ่านไฟผี นมงัว มะโก พระยาช้างดำ
57 ติ้ว Lagerstroemia venusta Wall. ex C. B. Clarke LYTHRACEAE วงศ์ตะแบก
58 ตีนตั่ง Calycopteris floribunda Lamk. COMBRETACEAE วงศ์สมอ ข้าวตอกแตก เภาวัลย์ชะนวน งวงสุ่มขาว งวงชุม หมันเคือ ดอกประโยด เถาวัลย์นวล
59 ตีนนก
60 ตีนนก Vitex pinnata L. LAMIACEAE หรือ LABIATAE วงศ์กระเพรา สมอป่า สมอหิน ตะพุนทอง ตะพุน ไข่เน่า
61 ตีนเป็ดทะเล
62 ต้นกระทิง
63 ต้นคริสติน่า
64 ต้นจี้
65 ต้นชาทอง
66 ต้นตะคร้ำ
67 ต้นทรงสวย
68 ต้นบัวสวรรค์​
69 ต้นผึ้ง
70 ต้นมะกา
71 ต้นมะหาด
72 ต้นยมหิน
73 ต้นยอ
74 ต้นลำดวน
75 ต้นสมอไทย
76 ต้นสาละลังกา
77 ต้นหลิว​
78 ต้นเกล็กระโห้ ใบด่าง
79 ต้นเกล็ดกระโห้ (ใบด่าง)​
80 ต้นเก็ด
81 ต้นเข็มขาว
82 ต้นเป้า
83 ต้นโพ Ficus religiosa MORACEAE วงศ์ขนุน
84 ต้นโพธิ์​ Ficus religiosa L. MORACEAE โพ โพศรีมหาโพ (ภาคกลาง), สสี (ภาคเหนือ), ย่อง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน)
85 ต้นโสกเหลือง
86 ถู่จอมพล
87 ทรงบาดาล Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ สะเก้ง ขี้เหล็กหวาน พรึงบาดาล ตรึงบาดาล
88 ทองกวาว Butea monosperma (Lam.) Taub LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE วงศ์ย่อยถั่ว ก๋าว
89 ทองหลาง Erythrina variegata L. LEGUMINOSAE วงศ์ถั่ว ทองหลางลาย​ ปาริชาติ​ ทองบ้าน​ ทองกี ทองแค ทองบก (ภาคเหนือ)
90 ทองอุไร
91 ทังใบช่อ
92 นนทรี Peltophorum pterocarpum CAESALPINIACEAE กระถินป่า กระถินแดง สารเงิน
93 นิโครธ
94 นุ่น Ceiba pentandra (L.) Gaertn. MALVACEAE วงศ์ชบา ง้าว งิ้วสาย งิ้วสร้อย งิ้วน้อย (กลาง), งิ้ว (เหนือ), ปั้งพัวะ (ม้ง), นุ่น (ไทลื้อ), ต่อเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง)
95 น้อยหน่า
96 น้ำเต้าต้น
97 บะกอม
98 บะโอ้งนก
99 บุนนาค Mesua ferrea L. CALOPHYLLACEAE สารภีดอย (เชียงใหม่), ก๊าก่อ ก้ำก่อ (แม่ฮ่องสอน), ปะนาคอ ประนาคอ (ปัตตานี), นาคบุตร นากบุต รากบุค (ภาคใต้), ต้นนาค
100 บุหงาส่าหรี
101 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) ประดู่เสน จีต๊อง ฉะนอง ดู่ ดู่ป่า ตะเลอ เตอะเลอ
102 ประดู่ม่วง Pterocarpus Sp. FABACEAE ภาษากะเหรี่ยงเรียก -ตอหิ
103 ประดู่เลือด
104 ประดู่เหลือง
105 ประดู่​แดง​ Phyllocarpus septentrionalls Donn. Sm. FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) วาสุเทพ Monkey flower tree, Fire of Pakistan
106 ปรู๋ Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE (ALANGIACEAE) วงศ์ปรู๋ มะตาปู๋ (เชียงใหม่), มะเกลือกา (ปราจีนบุรี), ปู๋ ปรู๋ (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ผลู ปลู (ภาคกลาง)
107 ปอทะเล
108 ปอบ้าน
109 ปอสา
110 ปาล์ม
111 ปาล์มขวด Pyllanthus acidus (L.) skeels EUPHORBIACEAE ภาคใต้ ยม , หมากยม หมักยม ภาคอีสาน , มะยม ภาคเหนือ
112 ปาล์มค้อ Livistona speciosa PALMAE วงศ์ปาล์ม กอซ้อ กาซ้อง ค้อ คอส้ม เคาะ เป็นต้น
113 ปาล์มยะวา
114 ปีบขาว Millingtonia hortensis L.f. BIGNONIACEAE ต็กตองโพ่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), กาซะลอง กาสะลอง กาดสะลอง กาสะลองคำ (ภาคเหนือ), ปีบ ก้องกลางดง (ภาคกลาง) กางของ (ภาคอีสาน)
115 ปีบขาว Millingtonai hortensis L.f. BIGNONIACEAE ปีบ ปีบขาว กาดสะลอง กาซะลอง
116 ปีบทอง Mayodendron igneum (Kurz) Kurz BIGNONIACEAE ปีบทอง
117 ป๋วยเลือด
118 ผักกุ่ม
119 ผักเฮือด Ficus virens MORACEAE ผักเฮือด ต้นเลียบ
120 ผีเสื้อหลวง Casearia grewiaefolia Vent. SALICACEAE วงศ์สนุ่น
121 ผ่าเสี้ยนดอย Vitex canescens Kurz LAMIACEAE หรือ LABIATAE วงศ์กระเพรา ไผ่เสี้ยน จงอางต้น หมากเล็กหมากน้อย
122 ฝรั่ง
123 ฝรั่ง(บักกล้วย)
124 ฝาง Caesalpinia sappan L. FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ ขวาง, ฝางแดง, หนามโค้ง (แพร่), ฝางส้ม (กาญจนบุรี), ฝางเสน (ทั่วไป, กรุงเทพฯ, ภาคกลาง), ง้าย (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ลำฝาง (ลั้วะ), สะมั่วะ (เมี่ยน), โซปั้ก (จีน), ซูมู่ ซูฟังมู่ (จีนกลาง)
125 พญาสัตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R. Br. APOCYNACEAE ตีนเป็ด บะชา ปูเล หัสบัน
126 พญาเสือโคร่ง
127 พยงค์
128 พยอม Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE วงศ์ยาง
129 พยูง
130 พระเจ้าห้าพระองค์
131 พฤกษ์ Albizia lebbeck (L.) Benth. LEGUMINOSAE วงศ์ถั่ว
132 พลับพลา
133 พิกุล Mimusops elengi Linn. SAPOTACEAE มะเมา แก้ว พิกุลป่า พิกุลเขา พิกุลเถื่อน
134 พุดจีบ
135 พุดตาน Hibiscus mutabilis L. MALVACEAE วงศ์ชบา ดอกสามสี ดอกสามผิว
136 พุดน้ำบุษย์
137 พุทรา
138 มะกรูด​ Citrus hystrix RUTACEAE มะขูด มะขุน(ภาคเหนือ)​
139 มะกล่ำต้น Adenanthera pavonina L. FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE วงศ์ย่อยสีเสียด MIMOSOIDEAE หรือ MIMOSACEAE
140 มะกอก Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE (วงศ์มะม่วง) กอกกุก กูก กอกเขา กอกหมอง
141 มะกอกน้ำ Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE (วงศ์มุ่นดอย)
142 มะกอกเกลื้อน
143 มะกายคัด Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. EUPHORBIACEAE (วงศ์ยางพารา)
144 มะขาม Tamarindus indica L. FABACEAE วงศ์ถั่ว
145 มะขามป้อม​ Phyllanthus emblica
146 มะขามเทศ
147 มะค่า
148 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยราชพฤกษ์
149 มะตูม Aegle marmelos (L.) Corrêa RUTACEAE (วงศ์ส้ม)
150 มะปราง Bouea macrophylla Griff. ANACARDIACEAE (วงศ์มะม่วง)
151 มะพร้าว Cocos nucifera L. ARECACEAE
152 มะพลับ Diospyros transitorea ขาวดำ
153 มะพลับป่า
154 มะม่วง Mangifera indica ANACARDIACEAE (วงศ์มะม่วง)
155 มะม่วงหิมพานต์ Anacardium occidentale L. ANACARDIACEAE ยาร่วง กาหยู หัวครก (ใต้)
156 มะยม
157 มะรุม Moringa oleifera Lam. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Guilandina moringa L., Hyperanthera moringa (L.) Vahl, Moringa zeylanica Burmann) บะค้อนก้อม (ภาคเหนือ), ผักอีฮุม บักฮุ้ม (ภาคอีสาน)
158 มะหลอด
159 มะหาด Artocarpus lacucha Buch.-Ham. MORACEAE วงศ์ขนุน ปวกหาด (เชียงใหม่), มะหาดใบใหญ่ (ตรัง), หาดขนุน (ภาคเหนือ), ฮัด (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), หาด (ทั่วไป-ภาคกลาง), เซยาสู้ (กะเหรี่ยง-กำแพง), กาแย ตาแป ตาแปง (มลายู-นราธิวาส), ขนุนป่า
160 มะฮอกกานี Swietenia macrophylla King. MELIACEAE มะฮอกกานีใบใหญ่
161 มะฮอกกานีใบใหญ่
162 มะเกลือ Diospyros mollis Griff. EBENACEAE หมักเกลือ มะเกลือ, ผีเผา ผีผา, มะเกือ มะเกีย, เกลือ, มะเกลื้อ
163 มะเกว๋น Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. SALICACEAE ตะขบป่า
164 มะเกี๋ยง Cleistocalyx nervosum var. paniala MYRTACEAE วงศ์ชมพู่
165 มะเดื่อป่า Ficus racemosa L. MORACEAE วงศ์ขนุน
166 มะเดื่ออุทุมพร Ficus racemosa L. วงศ์ขนุน (MORACEAE) เดื่อเกลี้ยง (ภาคเหนือ), มะเดื่อน้ำ มะเดื่อหอม หมากเดื่อ เดื่อเลี้ยง (ภาคอีสาน), มะเดื่อ มะเดื่อเกลี้ยง มะเดื่อชุมพร เดื่อน้ำ กูแซ (ภาคใต้), มะเดื่อดง
167 มะเดื่อ​ Ficus carica L. มะเดื่อฝรั่ง, มะเดื่อญี่ปุ่น (ลูกฟิก)
168 มะเฟือง
169 มะแฟน Protium serratum (Wall. ex Colebr.) Engl. BURSERACEAE วงศ์มะแฟน
170 มะไฟ
171 ม่วงส่าหรี
172 ม่อนไข่(ท้อเขมร)​
173 ยม Chukrasia tabularis A.Juss. MELIACEAE วงศ์กระท้อน
174 ยางนา Dipterocarpus alatus DIPTEROCARPACEAE วงศ์ยาง
175 ยางอินเดีย Ficus elastica Roxb. ex Hornem. MORACEAE -
176 ยูคาลิปตัส Eucalytus camaldulensis Dehnh. MYRTACEAE ยูคะลิปต์ ยูคา
177 รวงผึ้ง Schoutenia glomerata King subsp.peregrina (Craib)Roekm. MALVACEAE น้ำผึ้ง สายน้ำผึ้งและดอกน้ำผึ้ง
178 รัก(รักหลวง) Gluta usitata (Wall.) Ding Hou ANACARDIACEAE (วงศ์มะม่วง) รักเทศ น้ำเกลี้ยง มะเรียะ ฮักหลวง
179 รัง(เปา) Pentacme siamensis (Miq.) Kurz DIPTEROCARPACEAE วงศ์ยางนา
180 รัตนพฤกษ์ Cassia fistula x Cassia bakeriana หรือ Cassia fistula x Cassia javanica FABACEAE คูณชมพู คูณเจ็ดสี
181 ราชพฤกษ์​ Cassia fistula Linn. CAESALPINIACEAE ชัยพฤกษ์ ลมแล้ง
182 รามใหญ่
183 รำเพย Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. APOCYNACEAE วงศ์ตีนเป็ด กระบอก/กระทอก/แซะคำลา/แซะน่าวา/แซะศาลา/บานบุรี/ยี่โถฝรั่ง/รำพน
184 ลองกอง
185 ละมุดป่า
186 ลำไย Dimocarpus longan,
187 ลำไยป่า
188 ลิ้นจี่ Litchi chinensis Sonn. SAPINDACEAE (วงศ์ เงาะ)
189 ลีลาวดี Plumeria spp. APOCYNACEAE ลั่นทม
190 ลีลาวดี(ขาว) Plumeria spp. APOCYNACEAE วงศ์ตีนเป็ด
191 ศรีตรัง Jacaranda obtusifolia Humb. & Bonpl. BIGNONIACEAE วงศ์แคหางค่าง
192 ศุภโชค
193 สกุลพุด
194 สนฉัตร
195 สนบลู
196 สนประดิพัทธ์​ Casuarina junghuhniana CASUARINACEAE วงศ์สนทะเล
197 สนมังกร
198 สนสามใบ
199 สนหอม
200 สนแผง
201 สบู่ดำ
202 สมอบก
203 สมอพิเภก Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE (วงศ์สมอ) ลัน (เชียงราย), สะคู้ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ซิบะดู่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), แหน แหนต้น แหนขาว (ภาคเหนือ), สมอแหน (ภาคกลาง)
204 สมอไทย
205 สะเดา
206 สะเดาอินโด
207 สัก Tectona grandis Linn.f. VERBENACEAE ปายี้ เส่บายี้ เป้อยี ปีฮือ
208 สาธร Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P.K. Loc LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE วงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ กระเจาะ ขะเจาะ ขะเจ๊าะ (เหนือ)/ กระพี้เขาควาย (ประจวบฯ)/ กระเซาะ สาธร (กลาง)/ ขะแมบ (เชียงใหม่)
209 สารภี Mammea siamensis Kosterm. CLUSIACEAE (GUTTIFERAE) สร้อยภี
210 สาละลังกา
211 สาเก
212 สำโร
213 สุพรรณิการ์ Cochlospermum religiosum Alston COCHLOSPERMACEAE ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)
214 ส้มโอ
215 ส้าน Dillenia obovata (Bl.) Hoogl. DILLENIACEAE ซะวิง ส้านต้อง
216 ส้านช้าง
217 ส้านช้าง Dillenia obovata (Blume) Hoogland DILLENIACEAE วงศ์ส้าน ส้านใหญ่ ส้านแข็ง ส้านต้อง (เชียงใหม่) ชะวิง (ชลบุรี) ซ่าน (ภาคอีสาน) ส้านใหญ่ (สุราษฎร์ธานี)
218 หนวดปลาหมึก
219 หมากน้ำนม Chrysophyllum cainito L. SAPOTACEAE แอ๊ปเปิ้ลเมือง/หมากน้ำนม/หม่าเปิ้ล/
220 หมี่ Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. LAURACEAE วงศ์อบเชย หมีเหม็น
221 หม่อน Morus alba Linn. MORACEAE วงศ์ขนุน มอน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน), ซึงเฮียะ ซึงเอียะ (จีนแต้จิ๋ว), ซางเย่ (จีนกลาง)
222 หว้า Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE วงศ์ชมพู่
223 หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia (Hook.) Raf. CAESALPINIACEAE วงศ์ย่อย ราชพฤกษ์
224 หางนกยูง​
225 หูกระจง Terminalia ivorensis Chev. COMBRETACEAE วงศ์สมอ สะแก
226 หูกวาง Terminalia catappa L. COMBRETACEAE วงศ์สมอ
227 ห้า Syzygium claviflorum (Roxb.) Cowan&Cowan MYRTACEAE วงศ์ชมพู่ ไม้ห้า (ภาคเหนือ), หว้าขี้แพะ (เชียงราย)
228 อบเชย
229 อาโวคาโด
230 อินจัน Diospyros decandra Lour. EBENACEAE วงศ์มะพลับ จันอิน จันโอ จันขาว จันลูกหอม อิน (กลาง)
231 อินทนิล Lagerstroemia macrocarpa LYTHRACEAE อินทนิลบก จ้อล่อ จะล่อ จะล่อหูกวาง
232 อินทนิลน้ำ Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. LYTHRACEAE วงศ์ตะแบก
233 อโวคาโด้
234 อโศกกสปัน Brownea grandiceps Jacq.
235 อโศกน้ำ Saraca indica L. FABACEAE วงศ์ถั่ว
236 อโศกสปัน Brownea grandiceps Jacq.
237 อโศกอินเดีย Polyalthia longifolia (Benth.) Hook. f. var. pandurata ANNONACEAE โสกอินเดีย อโศกเซนต์คาเบรียล
238 อโศกเหลือง
239 เกาลัด
240 เงาะ
241 เชอร์รี่อินดียน
242 เชียนท้อ ลูโกโม
243 เต็ง แงะ
244 เบ่าบาย
245 เปล้า
246 เปล้า Croton persimilis Müll.Arg. EUPHORBIACEAE (วงศ์ยางพารา)
247 เพกา
248 เพลิงภาณุ
249 เฟื่องฟ้า
250 เมเปิ้ล Liquidambar formosana Hance HAMAMELIDACEAE
251 เลี่ยน Melia azedarach L. MELIACEAE เกรียน เคี่ยน เฮี่ยน เลี่ยนใบใหญ่ เกษมณี เลี่ยนดอกม่วง
252 เสม็ด
253 เสลา Lagerstroemia tomentosa C.Presl LYTHRACEAE.
254 เสลาเปลือกบาง
255 เสลาใบเล็ก
256 เสี้ยวดอกขาว Bauhinia variegata Linn. CAESALPINIACEAE เปียงพะโก โพะเพ่
257 เสี้ยวป่า Bauhinia saccocalyx Pierre. FABACEAE วงศ์ถั่ว ชงโค
258 เส้า
259 เหมือดคน
260 เหลืองปรีดียาธร
261 เหลืองปรีดี​ยาธร Tabebuia argentea Britton BIGNONIACEAE ตาเบเหลือง
262 เหลืองเชียงราย Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl. BIGNONIACEAE โกลเด้นทรัมเป็ต ตะเบเหลือง แตรทอง
263 เหลือ​งอิน​เดีย Tabebuia chrysantha Nichols BIGNONIACEAE
264 เหียง
265 เหียง
266 แกนา
267 แก้ว
268 แก้วมุกดา
269 แคดอกขาว
270 แคทราย Stereospermum neuranthum Kruz BIGNONIACEAE วงศ์แคหางค่าง
271 แคนา Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem. BIGNONIACEAE วงศ์แคหางค่าง
272 แคบิด
273 แคฝรั่ง Gliricidia sepium Steud. PAPILIONACEAE
274 แคฝอย
275 แคหางค่าง Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis BIGNONIACEAE วงศ์แคหางค่าง
276 แคแสด Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE แคแดง
277 แดง Xylia kerrii Craib & Hutch. FABACEAE วงศ์ถั่ว / วงศ์ย่อยสีเสียด MIMOSOIDEAE หรือ MIMOSACEAE
278 แปรงล้างขวด Callistemon speciosus, Dc. MYRTACEAE วงศ์ชมพู่
279 แปรงล้างขวด
280 แสงจันทร์
281 แหน
282 แอบเปิ้ล
283 แอบเปิ้ลสตาร์​
284 แอปเปิ้ล
285 โกฎจุฬารส
286 โกศล
287 โกโก้ Theobroma cacao L.[1] โคโค่ (ภาคกลาง)[2]
288 โชคบ้าน
289 โมกมัน
290 โมกหลวง Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE วงศ์ตีนเป็ด
291 โสก Saraca indica L. โสกน้ำ (สุราษฎร์ธานี), ชุมแสงน้ำ (ยะลา), ส้มสุก (ภาคเหนือ), ตะโคลีเต๊าะ (มลายู-ปัตตานี), กาแปะห์ไอย์ (มลายู-ยะลา), อโศก, โศก, อโศกน้ำ, อโศกวัด
292 โสกสะปัน
293 โสน
294 ใจขาม
295 ไข่เน่า Vitex canescens LAMIACEAE ขี้เห็น (เลย, อุบลราชธานี,-ขอนแก่น), ปลู (เขมร-สุรินทร์), คมขวาน ฝรั่งโคก ไข่เน่า (ภาคกลาง)
296 ไคร้น้ำ
297 ไทรกร่าง
298 ไทรด่าง
299 ไทรย้อย Ficus benjamina L. MORACEAE วงศ์ขนุน
300 ไทรอินโด
301 ไทรใบกลม
302 ไทรใบแหลม
303 ไผ่
304 ไม้ปู