Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการจับฉลากการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก , 05/11/2563

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.2547 ลงว..


ประกาศ! ยกเลิกดับไฟฟ้า , 20/10/2563

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยกเลิกดับกระแสไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00–17.00 น. จึงขออภัย..


ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง การจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก , 08/10/2563

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.25..


ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว (ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ) วันที่ 18 ตุลาคม 2563 , 07/10/2563

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. จึงขอ..


ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 25 ตุลาคม 2563 , 07/10/2563

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00–17.00 น. จึงขอ..


ประกาศ! ปิดปรับปรุงระบบโทรศัพท์ และอัพเกรดโปรแกรม (Software) , 30/01/2563

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะปิดปรับปรุงระบบโทรศัพท์ และอัพเกรดโปรแกรม (Software) ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 0..


ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการจับฉลากการจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก , 10/01/2563

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.2547 ลงว..


ประกาศคณะกรรมการตลาดร่มสัก เรื่อง การจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก , 02/12/2562

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการร้านค้า ตลาดร่มสัก พ.ศ.2547 ลงวันที่..


ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว , 08/11/2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30–07.00 น. และ เวลา 12.00-12.30 น. จึงขออภั..