Tel. +66 5394 3161   |   TH  ENG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ! ดับไฟฟ้าชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
20/01/2564มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ซึ่งจะทำให้ส่วนงานต่างๆ ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้งาน ตามช่วงเวลาในประกาศดับไฟฟ้าชั่วคราว ดังแนบ
ไฟล์แนบ : 20210120_ดับไฟ.jpg