ขั้นตอนการจองพื้นที่

  1. ตรวจสอบวันว่าง เมนูตารางการใช้งาน
  2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ Cmu IT Account
  3. เลือกสถานที่ กรอกข้อมูล
  4. รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่
  5. เมื่อจองสำเร็จข้อมูลจะปรากฎในตาราง


LOG IN

NOTICE


จองการใช้งานพื้นที่ >> คลิก!
ติดต่อสอบถาม โทร. 053-943193


หากพบปัญหาในการใช้ระบบ
กรุณาแจ้ง โทร. 053-943182
ตารางการใช้งานที่ได้รับการอนุมัติ
# กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน วันที่
1 งานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ศาลาธรรม สมาคมนักศึกษาเก่า มช. 12/01/2565
2 งานแถลงข่าว พิธีลงนาม ศาลาธรรม คณะเภสัชศาสตร์ 09/09/2564
3 พิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลาธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 06/07/2564
4 พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษา ศาลาธรรม กองพัฒนานักศึกษา 07/06/2564
5 พิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษา ศาลาธรรม กองพัฒนานักศึกษา 01/06/2564
6 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม กองพัฒนานักศึกษา 28/04/2564
7 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม กองพัฒนานักศึกษา 21/04/2564
8 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม กองพัฒนานักศึกษา 07/04/2564
9 เลือกตั้งนายกเทศมนตรี ศาลาอ่างแก้ว แขวงศรีวิชัย 26/03/2564
10 โครงการสมาธิ ศาลาธรรม กองพัฒนานักศึกษา 17/03/2564