ประกาศ !


ช่วงวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2566 จะมีการย้ายข้อมูลในระบบไปยังเว็บไซต์การจองพื้นที่ส่วนกลางใหม่ โดยระบบใหม่จะต้องจองพร้อมแนบหนังสือขอใช้พื้นที่ส่วนกลาง (เอกสารต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ คณะ/หน่วยงาน ก่อนทุกครั้ง) จึงจะทำการจองพื้นที่ส่วนกลางได้ คลิก!

ขั้นตอนการจองพื้นที่

  1. ตรวจสอบวันว่าง เมนูตารางการใช้งาน
  2. เข้าสู่ระบบโดยใช้ Cmu IT Account
  3. เลือกสถานที่ กรอกข้อมูล
  4. รอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่
  5. เมื่อจองสำเร็จข้อมูลจะปรากฎในตาราง
* หมายเหตุ : หากจองวัน เวลา สถานที่ ในระบบเรียบร้อยแล้ว ต้องทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่มายังกองอาคารสถานที่ฯ ทุกครั้ง โดยการจองจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร


NOTICEติดต่อสอบถาม โทร. 053-943193


หากพบปัญหาในการใช้ระบบ
กรุณาแจ้ง โทร. 053-943182
ตารางการใช้งานที่ได้รับการอนุมัติ
# กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน วันที่
1 Democrazen ครั้งที่ 2 by Pol-Sci CMU ลานสัก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 24/06/2566
2 โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลาอ่างแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ 16/06/2566
3 โครงการแรกพบรับของ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 1/2566 ศาลาอ่างแก้ว สโมสรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11/06/2566
4 กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ลานสัก กองพัฒนานักศึกษา 02/06/2566
5 รับน้องรถไฟ ศาลาธรรม กองพัฒนานักศึกษา 02/06/2566
6 งานทอดผ้าป่าสามัคคี ศาลาธรรม สมาคมนักศึกษาเก่า มช. 20/05/2566
7 เลือกตั้ง ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12/05/2566
8 ปราศรัย สส. ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01/05/2566
9 โครงการค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท มช. มข. ครั้งที่ 31 ศาลาธรรม กองพัฒนานักศึกษา 30/04/2566-01/05/2566
10 ปราศรัย สส. ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29/04/2566